Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja je uputa za zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka upućena prije trinaest dana (31.5. 2019.). U tom smo razdoblju zabilježili iznadprosječno vruće i vrlo sparno toplo razdoblje, s povremenim oborinama lokalnog karaktera.

Primjerice, najviše su dnevne temperature u danima nakon 3. lipnja o.g. redovito u rasponu 29,5-32,7°C, a dnevna relativna vlažnost u plantažnim nasadima jabuka tijekom istog razdoblja ima prosječne vrijednosti 65-80 %! Lokalno su oborine zabilježene 2. lipnja o.g. (naselje Belica 16,2 mm) i tijekom noći 11./12. lipnja o.g. (središnje i zapadno Međimurje samo 1-4 mm)! Najmanje je oborina u proteklom razdoblju zabilježeno u istočnim dijelovima Međimurja!

Premda najviše dnevne temperature posljednjih osam dana dostižu vrijednosti >29,5°C, zbog temperaturne razlike dan-noć i blizine rijeka, gotovo svakodnevno bilježimo jutarnje rose (izuzev dana 7. i 8. lipnja kada zbog južnog vjetra jutarnje zadržavanje vlage u biljkama nije bilo izraženo)! U danima 1.-6. lipnja jutarnje zadržavanje vlage u usjevima je trajalo 425-610 minuta, a tijekom posljednje tri noći ponovno blizu 500-600 minuta!

U narednim danima nastavlja se ljetno razdoblje s toplim noćima (18-20°C) i vrućim danima (32-34°C), a moguće popodnevne oborine (grmljavinsko nevrijeme) očekujemo početkom idućeg tjedna (moguće 18.6. 2019.)!

Prema zbroju prosječnih dnevnih temperatura >0°C od 1.1.-13.6. 2019. dostigli smo iznos 1.434,7°C (središnji dio Županije) pa u narednom razdoblju više nema oslobađanja zimskih askospora iz plodišta uzročnika krastavosti (Venturia)! Ipak, u nasadima gdje se ova bolest pojavila na lišću u narednim mjerama zaštite treba spriječiti prijenos bolesti na osjetljive plodove!

Na netretiranim stablima jabuka u središnjem dijelu Županije krastavost (Venturia) je početkom mjeseca lipnja o.g. zarazila 100 % plodova osjetljivih sorata (Idared, Zlatni delišes, Gala, Jonagold) (netretirani dio pokusa)!

U većini plantažnih nasada jabuka i krušaka sa provedenim mjerama usmjerene zaštite zdravstveno stanje je dobro. Među bolestima dominira pepelnica (Podosphaera) na osjetljivim sortama jabuka (Idared i Jonagold), naročito u nasadima gdje je sezona 2016. i 2017. obavljeno reducirajuće tretiranje voćnjaka zbog većih šteta na urodima od proljetnog smrzavanja!

Od druge polovice mjeseca svibnja i početkom lipnja o.g. pojavljuju se u nekim nasadima simptomi karantenske i bakterijske paleži (Erwinia amylovora), ali samo pojedinačno na pojedinim granama pri osjetljivim sortama sa naknadnim procvjetavanjem ili u mladim nasadima sadnje posljednjih nekoliko sezona!

U većini nasadima gdje nema znakova krastavosti lišća moguće je u prvoj polovici lipnja o.g. koristiti pripravke koji pored krastavosti suzbijaju druge uzročnike bolesti koje se tijekom ljeta pojavljuju na plodovima, a prema iskustvima iz ranijih sezona (npr. gorka trulež – Colletotrichum, smeđa trulež – Monilinia)! Moguće je u narednom razdoblju na osjetljivim i slabije zaštićenim nasadima razvoj drugih bolesti plodova i lišća jabuka prilagođenih visokim ljetnim temperaturama, sparini i povremenim grmljavinskim pljuskovima (npr. Alternaria, Marssonina)! Stoga je u nasadima jabuka potrebno nastaviti primjenu fungicida prema njihovim registracijama i ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U središnjem dijelu Međimurja u prvom tjednu mjeseca lipnja o.g. nastavljen je značajan let jabučnog savijača (Cydia pomonella) i nešto pojačana brojnost jedne vrste leptira savijača kožice ploda (Archips). U posljednjih osam dana vrlo vruće i sparno razdoblje pogoduje njegovu narednom razvoju. Od početka mjeseca lipnja o.g. u središnjem dijelu Međimurja na trapove za praćenje ženki leptira jabučnog savijača lovimo prve jedinke! Prve „crvljive“ plodove oštećene od prve generacije jabučnog savijača u središnjem dijelu Međimurja na netretiranim stablima ljetnih sorata jabuka pronalazimo nakon 2. lipnja o.g., te je postotak otpalih i napadnutih plodova ove sezone značajan!

Stoga preporučujemo nastaviti usmjereno suzbijanje različitih uzročnika crvljivosti plodova jabuka sukladno ograničenjima dopuštenih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Izbor insekticida prilagoditi pozitivnim sekundarnim učincima na druge štetnike koji se tijekom ljeta pojavljuju u nasadima jabuka i krušaka, te maksimalnom broju njihove aplikacije u sezoni i propisanoj karenci!

Voćari koji su obavili prvo usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika „crvljivosti“ plodova) prema posljednjoj uputi (31.5. 2019.) naredne usmjerene aplikacije insekticida moraju provoditi s razmacima 14-15 dana!

Prvo usmjereno suzbijanje jabučnog savijača na početku razvoja prve (prezimljujuće) populacije preporučujemo također smo u prethodnoj uputi preporučili u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja, ali naknadna tretiranja do početka pojave druge generacije jabučnog savijača nisu potrebna! 

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

U razdoblju 31.5.-8.6. 2019. prezimljujuća populacija ličinki moljca kružnih mina (Leucoptera) završava svoj razvoj u lišću (na netretiranim stablima jabuka sorte Idared očitana većina potpuno razvijenih mina)! U narednom razdoblju pratiti moguću pojavu leptira druge generacije ovog štetnika!

U protekloj uputi vlasnike plantažnih nasada jabuka upozoravali smo na optimalno vrijeme kasnog proljetnog suzbijanja jabučne krvave uši (Eriosoma), a uz nagli porast temperatura i sparine potrebno je redovito pratiti moguću pojavu štitastih uši (npr. Quadraspidiotus)!

(VAŽNO: Sukladno europskoj direktivi 2006/91/EC za kontrolu kalifornijske štitaste uši u našoj je zemlji još 27. siječnja 2009. stupio na snagu “Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja kalifornijske štitaste ušiQuadraspidiotus perniciosus Comst.” (NN 17/09), kojim je propisano da posjednik bilja ili bilo koja druga osoba koja uoči simptome ili posumnja na pojavu kalifornijske štitaste uši obavezan je o tome odmah izvijestiti fitosanitarnog ili šumarskoj inspektora, koji izvješćuje nadležnu upravu Ministarstva poljoprivrede. Nadležni inspektor uzima uzorak, šalje ga na determinaciju u Zavod za zaštitu bilja (pri HCPHS), pa ukoliko se potvrdi zaraza određuju se granice zaraženog i sigurnosnog područja! U tim su područjima posjednici bilja obvezni provoditi odgovarajuće mjere radi suzbijanja kalifornijske štitaste uši).

Sa porastom temperatura zraka u danima nakon 3. lipnja o.g. vlasnicima plantažnih nasada jabuka preporučujemo redovitu kontrolu fitofagnih grinja, npr. crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi)! Prema potrebi (prema uočenim prvim grinjama na lišću osjetljivih sorata jabuka (npr. Braeburn, Fuji, Zlatni delišes, Gala i dr.) primijeniti neki od specifičnih akaricida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Vlasnike plantažnih nasada krušaka obavještavamo na redovito praćenje populacije kruškine buhe (Psylla pyri), naročito u nasadima sa ječim porastima mladica. Za moguće suzbijanje ljetne populacije koristiti dopuštene insekticide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Također, u nasadima krušaka preporučujemo nastaviti ljetnu preventivnu zaštitu protiv uzročnika krastavosti (Venturia) dopuštenim fungicidima prema propisanim ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U NOĆNIM SATIMA!

mr.sc. Milorad Šubić, 

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis