Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Nakon dvije preporuke u drugoj polovici svibnja o.g. (28.5. i 16.5.), prije samo tjedan dana (4.6. 2019.) upućena je obavijest tržnim proizvođačima krumpira o primarnim uvjetima za ranu pojavu uzročnika plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) i potrebi provedbe preporučenih mjera usmjerene zaštite!

U danima 22.-27. svibnja 2019. pronalazimo prva “žarišta” uzročnika plamenjače krumpira (Phytophthora infestans), uglavnom uz rubove parcela gdje su protekle jeseni odbačeni zdravstveno neispravni gomolji. Zbog vjetrovitih i sparnih dana, sa jutarnjim dugotrajnim rosama i sumaglicom, u proteklom je razdoblju zabilježeno epidemijsko širenje bolesti na okolna slabije zaštićena krumpirišta!

Nakon što smo tijekom mjeseca svibnja o.g. zabilježili iznadprosječno prohladno-vlažno razdoblje tijekom kojeg je ovisno o lokalitetu zabilježeno od 160-tak mm u istočnim krajevima Županije do 250-ak mm u zapadnim dijelovima Međimurja, od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski su se uvjeti značajno promijenili: najviše su dnevne temperature zraka nakon 5. lipnja o.g. bile u rasponu 29,0-31,9°C a u narednih 5-6 dana očekujemo da njihove vrijednosti svakodnevno budu 32-34°C!

Nakon povijesno prohladnog proteklog svibnja kada su prosječne mjesečne temperature zraka bile 3°C niže od očekivanja, u prvoj polovici mjeseca lipnja o.g. očekujemo jedno od najtoplijeg dijela godine mjereno u povijesti!

VAŽNO: Premda najviše dnevne temperature posljednjih šest dana dostižu vrijednosti 29,0-31,9°C, zbog temperaturne razlike dan-noć i blizine rijeka, gotovo svakodnevno bilježimo jutarnje rose (izuzev dana 7. i 8. lipnja kada zbog južnog vjetra jutarnje zadržavanje vlage u biljkama nije bilo izraženo)! U danima 1.-6. lipnja jutarnje zadržavanje vlage u usjevima je trajalo 425-610 minuta, a tijekom jučerašnjeg dana ponovno blizu 500 minuta! Zbog visokih temperatura plamenjača krumpira svaka 3-4 dana ostvaruje novi generacijski razvoj, a teže se suzbija na stabljikama cime! Među novim svojstvima ističemo da se plamenjača krumpira nesmetano razvija u širokom rasponu temperatura 5-35°C (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Svojstva nove krumpirove plijesni (Phytophthora) („super-plamenjače“) u svijetu:

Spajanje A1 i A2 tipa micelija omogućuje: Posljedice u epidemiologiji, prognozi i suzbijanju nove krumpirove plijesni (prema grupi autora):
Formiranje spolnih (zimskih) oospora Novi prezimljujući potencijal (mogućnost prezimljenja u europskim zemljišnim uvjetima najmanje godinu dana!
Nova svojstva virulentnosti Gubitak otpornosti na krumpirovu plijesan ranije tolerantnih sorata krumpira!
Adaptabilnost klimatskim uvjetima Razvija se i/ili preživljava pri nižim (od 5° do 8°C i višim temperaturama (35° do 40°C) od ranije poznatih vrijednosti (10°C> t <30°C)!
Skraćivanje perioda patogeneze Nakon kontakta sa osjetljivim tkivom infekcija je moguća već nakon 2 sata, a unutar optimalnih uvjeta simptomi vidljivi nakon samo 3 dana!
Nova svojstva otpornosti na fungicide Visok stupanj rezistentnosti na fungicide inhibitore RNA polimeraze (M-metalaksil i slično)!

VAŽNO: Kako smo u danima 22.5.-27.5. 2019. pronašli prve znakove ove bolesti u usjevu krumpira u središnjem dijelu Županije, kratkotrajni pljusak u popodnevnim satima 2. lipnja o.g. (na području Belice tada je palo 16,2 mm) značajno je pogodovao sekundarnom (epidemijskom) širenju bolesti. Premda najavljena kiša u popodnevnim satima 5. lipnja o.g. nije zabilježena u Međimurju, nakon 7. lipnja 2019. krumpirovu plijesan (Phytophthora infestans) pronalazimo u krumpirištima na svim županijskim lokalitetima!

Stoga proizvođačima nadalje savjetujemo obavezno pregledavati zdravstveno stanje krumpirišta na kritičnim mjestima: uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, u blizini mjesta sa odbačenim prošlogodišnjim gomoljima, te uz riječne doline Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga (rosa, magla)! Jače su osjetljive na bolest ranije sorte krumpira koje su ranije cimom “zatvorile” redove (npr. Riviera, Adora, Colomba, Bellarosa, Arizona, Vineta, Sylvana…)!

Preporučujemo nastaviti provođenje mjera usmjerene zaštite primjenom fungicida radi suzbijanja najopasnije bolesti cime – plamenjače (Phytophthora infestans) dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Razmake između prvih aplikacije preporučujemo skratiti na najviše tjedan dana (ali, na poljima gdje je pronađena krumpirova plijesan skratiti razmake među prve aplikacije na samo 4-5 dana)!! U usjevima s ranim sortama krumpira birati isključivo pripravke s kraćom karencom (7 dana)!

Moguće je u “žarištima” prve pojave krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) lokalno primijeniti totalni herbicid dopušten za kemijsko spaljivanje (desikaciju) cime krumpira (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), kako bi se spriječilo širenje bolesti!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom protekle 2018. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Tek nakon 28. svibnja o.g. dnevne ocjene za razvoj koncentrične pjegavosti cime krumpira (Alternaria solani) rastu na vrijednosti 2-3. Na osjetljivim sortama krumpira na koncentričnu pjegavost (Alternaria) u mjerama zaštite koristiti kombinirane fungicide, registrirani za istovremeno suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

 Budući zadnjih šest dana najviše temperature često prelaze vrijednosti 30°C, pojavljuju se i simptomi sunčane paleži cime krumpira (naročito na sortama ranije epohe dozrijevanja)!

 Kako smo u većem dijelu mjeseca svibnja o.g. bilježili prohladno-vlažno razdoblje, u takvim uvjetima nismo zabilježili pojačanu aktivnost prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Primjenu dopuštenih insekticida za suzbijanje ovog štetnika (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) proizvođači krumpira provode tek ovih dana, odnosno tek nakon prve pojave njihovih ličinki.

 VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom protekle 2018. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske sve testirane populacije su bile rezistentne (otporne) na klorpirifos, cipermetrin, lufenuron i klorantraniliprol. Na tiakloprid je bilo rezistentno 50 % testiranih populacija. Na metaflumizon je bilo rezistentno oko 30 % populacije, a 70 % je bilo osjetljivo. Sve testirane populacije su bile osjetljive na sponosad (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 VAŽNO: od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Biljne uzorke sa neželjenim promjenama proizvođači krumpira mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis