Obavijest vinogradarima

Prije dvanaest dana upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze krajem mjeseca svibnja – početkom lipnja o.g. (30.5. 2019.) (većina vinogradara istu je obavilo u danima 31.5.-4.6. 2019.)!

Tijekom proteklog mjeseca svibnja umjesto prosječnih 73,7 mm na području vinorodne općine Štrigova zabilježeno je čak 258,4 mm kiše (+184,7 mm). Stoga je od kraja mjeseca travnja do kraja mjeseca svibnja o.g. upućeno čak četiri preporuka za usmjerene mjere zaštite vinove loze (30.5, 20.5., 9.5. i 30.4. 2019.)! Također, protekli mjesec svibanj bio je hladniji za 3°C od očekivanog prosjeka (15,3°C), pa premda je vegetacija vinograda početkom mjeseca travnja o.g. započela 15-ak ranije, početak cvatnje dominantnih sorata kasni nekoliko dana u odnosu na očekivano mnogogodišnje razdoblje (5.-15. lipnja).

Naime, tek s prvim danima lipnja o.g. minimalne su jutarnje temperature zraka porasle na vrijednosti 13,1-19,6°C a najviše su dnevne pritom zadnjih tjedan dana u rasponu 27,1-29,1°C (izmjereno u općini Štrigova, vinska sorta Rajnski rizling na lokalitetu Trnovčak)! Stoga smo otvaranje prvih cvjetova nekih vinski sorata uočili tek 7. i 8. lipnja o.g. (npr. Kerner, Pinot sivi, Chardonnay, rajnski rizling, Muškat žuti), dok ostale sorte cvatnjom započinju ovih dana (npr. Moslavac bijeli ili Šipon, Graševina, Sauvignon i dr.)!

Budući u narednim danima očekujemo vrlo vruće i sparno razdoblje s rasponom najviših temperatura 32-34°C cvatnja vinove loze će završiti u svega nekoliko dana!

Stoga vinogradarima preporučujemo redovito pratiti zdravstveno stanje vinograda, a vlasnicima koji su u proteklom razdoblju obavljali mjere zaštite u nešto skraćenim razmacima prema ranijim uputama mogu planirati naredne aplikacije 13-15 dana od prethodne (vjerojatno s krajem cvatnje vinove loze)!

Zdravstveno stanje u nasadima: Još dana 10. i 11. svibnja o.g. pronađeni su prvi znakovi sive plijesni (Botrytis cinerea) na lišću nekih vinskih sorta loze (npr. Rajnski rizling, Graševina), ali se bolest unatoč povoljnim svibanjskim uvjetima nije naknadno jače širila!

U danima 27.-31. svibnja o.g. zabilježili smo posljednje četiri primarne zaraze uzročnikom plamenjače (Plasmopara), čije je skriveno razdoblje (inkubacija) završilo u danima 4. i 5. lipnja o.g.! Naknadno smo dana 7. i 8. lipnja 2019. pronašli prve simptome ove bolesti na lišću vinske sorte Pinot sivi (tzv. “uljne pjege” bez fruktifikacije) (na lokalitetima Sveti Urban i Trnovčak)!

Nakon 5. lipnja o.g. prosječne vrijednosti vlažnosti zraka padaju sa 88 % na 60-67 %, a dnevne temperature u narednim danima rastu do 34°C. Uz visoki UV faktor, nema najava novih oborina, pa tijekom naredna 5-6 dana nema veće opasnosti od sekundarnog (epidemijskog) širenja ove bolesti (zbog južnog vjetra nakon 6. lipnja o.g. nema više dugotrajne jutarnje rose)!

Ipak, vlasnicima vinograda koji tijekom posljednjih 40-ak dana nisu provodili preporučene mjere zaštite, savjetujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje biljaka i u slučaju pojave znakove ove bolesti provesti mjere usmjerene zaštite primjenom kurativno-eradikacijskih kombiniranih organskih fungicida za suzbijanje plamenjače (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Nema dojave prvih simptoma sušice cvata (Phoma glomerata), a pojavu prvih simptoma pepelnice (Erysiphe) očekujemo na netretiranom grožđu u drugoj polovici lipnja ili tek početkom srpnja o.g.

Pepelnicu (Erysiphe) je u vinogradima ove sezone od početka vegetacije do početka cvatnje na osjetljivim sortama trebalo usmjereno suzbijati barem pet-šest puta (od početka travnja do početka lipnja o.g.), a plamenjaču (Plasmpara) barem tri-četiri puta (od početka svibnja do početka lipnja o.g.)(ovisno o izboru fungicida)!

Stoga je sada razmake tretiranja u vinogradima gdje nema simptoma bolesti moguće povećati na 14-16 dana, odnosno naredne aplikacije planirati tek završetkom cvatnje vinograda! Preporučujemo pričekati kraj cvatnje vinograda i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Tijekom cvatnje vinograda ne preporučujemo primjenu anorganskih spojeva – bakarnih i sumpornih fungicida! U cvatnji vinograda ne preporučujemo koristiti niti organski meptil-dinokap!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Nakon 20. svibnja o.g. ne bilježimo značajniju aktivnost pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), a već u ranijim uputama najavili smo da usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije prije cvatnje nije potrebno provoditi! Umjesto ranije prosječnog ulova 647 leptira po ferotrapu prezimljujuće ili prve generacije pepeljastih grožđanih moljca (Lobesia botrana), ove smo godine uhvatili samo 18 leptira na lokalitetu Trnovčak do 33 jedinke na lokalitetu Orehovčak (od 8. travnja do 8. lipnja o.g.!), što je značajno manja brojnost od očekivane kritične vrijednosti! Pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) nismo zabilježili!

Tijekom cvatnje je zabranjena primjena insekticida u vinogradima!

Nakon cvatnje vinograda preporučit ćemo prvo usmjereno suzbijanje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) – prirodnog širitelja zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U mladim nasadima sadnje 2019. godine, kada mladice narastu na dužinu 15-tak cm, umjesto pojedinačnih površinskih fungicida (npr. mankozeb, metiram, folpet, ditianon), preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara). Protiv pepelnice je u takvim nasadima moguće nastaviti koristiti sumporne fungicide, ali u smanjenim koncentracijama primjene (primjena samo u kasnim popodnevnim ili večernjim satima, jer sumporni fungicidi na temperaturama >30°C i povišenim koncentracijama (>0,5 %) pokazuju fitotoksičnost na najmlađe lišće)!

VAŽNO: Sa naglim porastom temperatura zraka od prvog tjedna mjeseca lipnja o.g. moguća je pojava prvih simptoma bolesti koja nastaju zbog razaranja drva ili začepljenja žilnog staničja u trsju vinove loze, od koji su najčešće: apopleksija (“eska”) (Phaemoniella chlamydospora, Togninia minima, Fomitiporia mediterranea), sušenje krakova trsa i upala kore (Eutypa lata, Botryosphaeria obtusa), te zlatna žutica (Grapevine Flavescence dorée, FD).

Zbog naglog porasta mladica vinove loze od početka mjeseca lipnja o.g.  na mnogim je mjestima vidljivo vršno žućenje najmlađeg lišća kao posljedica nedostatka željeza!

U cvatnji vinograda ne preporučujemo koristiti folijarna vodo-topljiva hranjiva!

Biljne uzorke vinove loze sa mogućim neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite, vinogradari mogu potražiti u Čakovcu, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

DODATNA  OBAVIJEST VINOGRADARIMA:

Na MESAP-u radionica o zlatnoj žutici (Grapevine Flavescence dorée, FD)!

Dana 15. lipnja 2019. (subota) s početkom u 16.00 sati održat će se u okviru 21. Međunarodnog sajma poduzetništva u Nedelišću stručna radionica – predavanje: „Suživot europske vinove loze i zlatne žutice?“ (dvorana na katu MESAP-ovog paviljona, Nedelišće) (autor mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.)! Pozivamo sve vlasnike vinograda da čuju novosti o suzbijanju američkog cvrčka nakon zabrane primjene nekih ranije dopuštenih insekticida! Možemo li Međimursko vinogorje sačuvati od pošasti 21. stoljeća?! Na radionici će biti prikazane i druge aktualne informacije o mjerama zaštite vinograda nakon cvatnje!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis