Obavijest proizvođačima kupusa

Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju štetnika kupusa na otvorenom. Pregledom usjeva kupusa zabilježeni su kupusni buhači (Phyllotreta spp.). Preporučamo svim proizvođačima da redovito vizualno pregledavaju biljke na prisutnost navedenog štetnika. Kemijsko suzbijanje protiv kupusnih buhača potrebno je izvršiti čim zaprijete uništenju više od 10 % lisne površine. Insekticidi koji su registrirani u Hrvatskoj: Fastac 10 EC, Rogor 40 , Cythrin max, Decis 2,5 EC. Pregledom  feromona  i žutih pločama zabilježena je pojava leptira kupusnog moljca (Plutella xylostella). Za suzbijanje kupusnog moljca u kupusu registrirani su sljedeći insekticidi: Affirm, Alverde,  Fastac 10 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin max, Direkt, Decis 2,5 EC, Rotor super i dr.   U usjevima gdje se kupusna muha javlja redovito i jače treba provoditi preventivne mjere zaštite. Ako se prosječno na jednoj biljci nađe po jedno jaje ili ličinka, odnosno ako se nađe više od 4 jaja ili ličinke po kvadratnom metru treba provesti kemijsku zaštitu. Preporučamo proizvođačima postavljanje žutih ljepljivih ploča radi praćenja pojave i suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe. Insekticidi registrirani za suzbijanje kupusne muhe: Calinogor, Perfekthion i Chromogor

Pri izboru insekticida važno je poštivanje dopuštenja po kulturama, uz pridržavanje propisane karence! Insekticide je potrebno primijeniti u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima kada pčele ne lete.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

Pripremi za ispis