Obavijest voćarima

Opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka prestaje u prvoj dekadi lipnja, kada započinje sekundarni ciklus razvoja patogena. U nasadima jabuka s vidljivim simptomima krastavosti na listu (Venturia inaequalis), može se očekivati sporulacija primarnih pjega, a naredne oborine pogodovati će širenju zaraze. Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka proteklo je 7 dana, u tom je razdoblju prevladavalo promjenjivo vrijeme sa lokalnim pljuskovima, a ponegdje je zabilježena tuča.

U narednom razdoblju prednost dajemo preventivnoj zaštiti plodova jabuka primjenom fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

U nasadima koji su stradali od tuče prednost dajemo pripravcima na osnovi kaptana. Za ublažavanje nastalih šteta moguća je primjena biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina ili algi (Drin, PolyAmin, Megafol i dr.).

Protekla četiri dana bilježimo porast temperature zraka na vrijednosti iznad 28°C, što uz visoku relativnu vlagu zraka pogoduje širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), osobito u nasadima sa jakom prošlogodišnjom zarazom.

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora. Pripravci Stroby, Zato plus i Tercel imaju dopuštenje za suzbijanje pepelnice i krastavosti jabuka.

Od sredine proteklog tjedna zabilježen je intenzivniji let jabučnog savijača. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

 Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                                                            Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis