Obavijest voćarima

Od 14. 05. zabilježena je pojava leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) na području grada Otočca, a tijekom jučerašnjeg dana zabilježena je pojava populacije jabučnog savijača u kritičnom broju.

Jabučni savijač uzrokuje crvljivost plodova jabuke, te se preporuča provesti tretiranje jednim od insekticida kao što su: Runner 240 SC, Insegar 25 WP, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Reldan 22 EC i sl.

U nasadima gdje su prisutne lisne uši u kritičnom broju savjetujemo protiv jabučnog savijača i lisnih uši upotrijebiti Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis