Obavijest vinogradarima

Porast temperature zraka na vrijednosti iznad 28 °C potaknuo je početak cvatnje ranih sorata (Chadonnay, Pinot i dr.). Nestabilno vrijeme praćeno lokalnim pljuskovima i dalje pogoduje razvoju peronospore  vinove loze (Plasmopara viticola). Za suzbijanje plamenjače predlažemo korištenje sistemičnih pripravaka:Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Porast temperature zraka uz visoku relativnu vlagu zraka pogodovati će razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, Talendo, Talendo exra i dr.

Kišovito vrijeme koje je obilježilo prethodno razdoblje pogoduje razvoju ranog botritisa ili sive plijesni, naročito kod osjetljivih sorata: rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac. Za suzbijanje razvoja botritisa na početku cvatnje moguća je primjena botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Chorus 75 WG i dr.

Let grožđanih moljaca bilježimo od sredine travnja. Preporučamo vinogradarima da prije početka pune cvatnje primjene registrirane insekticide: Nurelle D, Chromorel D, Reldan 22 EC, Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC ili Affirm.

Radi zaštite pčela, primjena kontaktnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca. Korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018.) upozoravamo vinogradare na važnost kontrole na moguće simptome fitoplazmi, a ponajviše na važnost naredbe o suzbijanju američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus) koji je prenosnik zlatne žutice vinove loze. Tijekom prošle godine provodio se monitoring američkog cvrčka na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba na slijedećim lokacijama: Podvrh, Psarjevo, Komin, Blažev Dol, Novoselec, Blaškovec i Glavnica  te je na tim lokalitetima utvrđena njegova prisutnost.

Pregledom vinograda na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka u stadiju L1 i L2. Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana. Prvo tretiranje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u razvojnom stadiju L3 jer ličinke u tom stadiju postaju infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu. Trenutno nije potrebno koristiti insekticide za suzbijanje američkog cvrčka te preporučamo svim vinogradarima da prate daljnje preporuke u kojima će biti obavijest o rokovima  suzbijanja američkog cvrčka.

Vinogradarima savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu. Ploče se zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr