Obavijest vinogradarima

Period izrazito povoljnih uvijeta za infekciju i razvoj uzročnika peronospore (Plasmopara viticola),  pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea) i dalje se nastavlja. Pregledom vinove loze na terenu su očeni simptomi plameljače i ranog napada sive plijesni.  

Kod provođenja zaštite vinove loze u narednom periodu posebno treba voditi računa da razmaci između prskanja nebudu duži od 10 dana. Nadalje voditi računa o izboru pripravaka koji se koriste te ih mjenjati odnosno ne koristi stalno pripravke iz iste skupine.

Za zaštitu od navedenih bolesti prednost i dalje dati pripravcima sistemičnog načina djelovanja i to za peronosporu jedan od pripravaka: Mikal Flash/Premuim F; Ridomil Gold MZ Pepite,  Fantic-F, Galben-F, Futura 50 WP, Folpan, , Solofol, Vincare, Pergado F,  ili kombinirani Shavit, Universalis, Forum Star (vidi tablicu u preporuci od 21.05.)

Ukoliko izabrani pripravak ne suzbija uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

Luna experience, Topas 100EC, Vivando, Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Nativo WG, i drugi.

Protiv sive plijesni može se dodati jedan od pripravaka:  Cantus, Pyrus 400EC, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

Pripremi za ispis