Obavijest proizvođačima kukuruza

Usjevi kukuruza ovisno o lokalitetu nalazi se u fazi nicanja pa do faze nekoliko lista. Ovisno o sastavu korovne flore na proizvodnoj parceli i faze razvoja (broj listova) kukuruza moguće je odabrati odgovarajući herbicid za suzbijanje.

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u fazi 3-5 razvijenih listova kukuruza suzbijaju: Deherban A extra, Dikopur Max, Esteron extra 600 EC;  Starane 250, Tomigan 250 EC, Pluss, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline, Vega; Banvel 480 S, Kolo 480 S, Faraon, Callam, Motikan, Dimbo 480 SL; Lontrel 300, Clap 300, Boss; Mustang.

Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove i jednogodišnje širokolisne korove suzbijaju u fazi 2-6 listova kukuruza Motivell, Kelvin  OD, Kelvin 40 SC, Nicogan 40 SC, Nisoch, Nisha, Talon, Nic 4 OD, Nico  4 SC, Chaman 40 OD,  Innovate 240 SC, Marvel, Milagro, Motivell extra  6 OD.

Da bi se proširio spektar djelovanja na širokolisne korove mogu se miješati s herbicidima: Banvel 480 S, Kolo 480, Motikan, Callam, Basagran super, Cambio.

Uskolisne korove suzbijaju herbicidi: Tarot 25 DF, Trawel, Magnum, Task 64 WG, Principal 53,6 WG, Principal plus 66,5 WG. Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove mogu se kombinirati sa herbicidima Banvel 480 S, Kolo 480 S, Motikan Callam.

Jednogodišnje širokolisne korove u fazi 2-8 razvijenih listova kukuruza mogu se primijeniti:

Callisto  480 SC, Mezmer*, Elumis, Temsa SC, Nikita, Cyntel 51 WGCambio, Basagran 480, Basagran superPeak 75 WG, Casper 55 WG; Harass 75 WG; Harmony SX. (* krajnji rok za primjenu zaliha 30.11.2019.)

Kombinirani pripravci za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova su: Equip, Monsoon active, Peak 75 WG,  Casper 55, Spandis, Laudis OD, Capreno.   

Kako bi se herbicid što bolje prihvatio za korovnu biljku i kako bi njegovo djelovanje bilo što učinkovitije, preporuča se herbicidu dodati preporučeno sredstvo za poboljšanje učinka.

Na parcelama na kojima korovi nejednako niču preporuka je da se primjena herbicida obavi u split aplikaciji – preporučena doza se podjeli na pola i tretiranje se obavi u dva navrata u razmaku od tjedan dana.

Tretiranje obavite po mirnom vremenu bez vjetra kako ne bi došlo do zanošenja na susjedne parcele.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

U 2019. godini akcije prikupljanja prazne ambalaže na području Ličko-senjske županije biti će 12. lipnja i to na dvije lokacije.

OTOČAC,

KRALJA ZVONIMIRA 131

Prodavaonica

Madig-Mrežnica d.o.o.

 

 

od 8:00 do 10:00 sati

LIČKI OSIK,

STARI LIČKI OSIK 81

 

Prodavaonica

Poljopromet d.o.o.

 

od 11:00 do 13:00 sati

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr