Obavijest proizvođačima krumpira

Proizvođače krumpira upozoravamo na zaštitu cime protiv gljivice koja uzrokuje plamenjaču na krumpiru (Phytophthora infestans), te  koncentričnu pjegavost (Alternaria solani). Plamenjačanajznačajnija bolest koja može uništiti listove stabljiku i kasnije gomolj koji se teško čuva i brzo propada. Zaštita se temelji na agrotehničkim mjerama i  preventivnoj zaštiti protiv navedene bolesti.

Dozvoljeni fungicidi za suzbijanje plamenjače su: ACROBAT MZ WG, ANTRACOL COMBI WP 76, CHAMPION WG 50,CURZATE B WG,DITHANE DG NEOTEC,DITHANE M-45,EQUATION PRO,GALBEN ,GALBEN M,KUPROPIN,NEORAM WG,NORDOX 75 WG,INOZEB M-45,RAME CAFFARO 32 WP,RIDOMIL GOLD MZ PEPITE,POLYRAM DF,RANMAN TOP,CURAZATE B,FOLIO GOLD,ANTRACOL WG 70,MOXIMATE 505 WP,ALFIL DUPLO,PROXANIL 450 SC,FYLAL DOUBLE,MANOXANIL,NAUTILE DG,ZIGNAL SUPER,INDOFIL 80 WP,INDOMATE 505 WP,ARMETIL M,RIDOMIL GOLD R,ZIGNAL SUPER.

U slučaju pojave krumpirove zlatice ( Leptinotarsa decemlineata) – na manjim površinama preporuka je  ručno sakupljanje ,a na većim površinama upotreba insekticida. Insekticidi za suzbijanje krumpirove zlatice su : CALYPSO SC 480, DECIS 2,5 EC, DIREKT, FASTAC 10 EC, LASER, NOVODOR 3, SUMIALFA 5 FL, MOSPILAN 20 SG, PROTEUS 110 OD, BISCAYA, CYTHRIN MAX, MOSPILAN 20 SP, ESTRELLA, AFRATRIN ,DECIS 100 EC, POLECI PLUS, ASCOT, SCATTO, ROTOR SUPER, AMPLIGO, CORAGEN 20 SC.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).       

                                                                               Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr