Obavijest proizvođačima graha

Upozoravamo proizvođače graha da izvrše zaštitu graha protiv najvažnijih bolesti koje se mogu pojaviti. Također je potrebno obratiti pažnju na štetnike koji se mogu pojaviti, a to su lisne uši, grahov žižak (Bruchus pisorum ) , te da se prati pojavu koprivine grinje.  Na biljkama  je potrebno pratiti razvoj i pojavu štetnika i po potrebi provesti suzbijanje dozvoljenim insekticidima. Najčešće bolesti graha koje se mogu pojaviti su  hrđa graha ( Uromyces appendiculatus ) , bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) , smeđa pjegavost graha (Colletotrichum lindemuthianuim) i  bakterijske pjegavosti (Xanthomonas, Pseudomonas syringae ) . Proteklih  godina zabilježena je pojava fuzarijskog venuća ( Fusarium solani) , ali nešto kasnije , krajem lipnja i to na vlažnim i kiselim tlima. Zaštite protiv  bolesti fuzarijskog venuća nema,  osim, poštivati plodored i provoditi kalcizaciju tla.

Dozvoljeni fungicidi u grahu : Champion i Champion WG 50 ( bakterijska pjegavost, oprez na visokim temperaturama, večernji sati ), Neoram WG ( smeđa pjegavost, palež, hrđe, bakterijske pjegavosti), Pyrus 400 SC ( siva plijesan), Signum ( siva plijesan, hrđa ), Switch 62,5 WG ( bijela trulež, siva plijesan), Tazer ( smeđa pjegavost, hrđa, palež), Michrothiol special disperss ( pepelnica , grinje), Ortiva (antraknoza, hrđa) i dr. dozvoljeni prema https://fis.mps.hr/trazilicaszb/    .

Dozvoljeni insekticidi u grahu : Decis 2,5 EC ( crna repina uš, duhanov trips, graškova zelena uš, kukuruzni moljac, prugasta pipa mahunarka) , Fastac 10 EC ( štitasti moljac, lisne uši, sovice pozemljuše, sovice) ,  Cyclone ( graškova zelena uš, prugasta pipa mahunarka, crni graškov savijač) , Decis 100 EC ( žuta kukuruzna sovica, lisne uši, sovice pozemljuše), Rotor super ( žuta kukuruzna sovica, zelena breskvina uš, lisne uši, sovice pozemljuše), Affirm (sovica, žuta kukuruzna sovica), Calypso SC 480 (lisne uši), Karate zeon (lisne uši, grizajući i sisajući insekti), Pirimor 50 WG (lisne uši), Scatto (sovice,lisne uši), Cythrin max (sovice,lisne uši, trips, pipe) i  dr. dozvoljeni prema https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis