Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporuke (16.05.) pala je velika količina oborina, te ponovno postoje uvjeti za razvoj bolesti: plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice (Erysiphe necator), sive plijesni (Botrytis cinerea), te crne pjegavosti (Phomopsis). Preporuka je da u ovakvim vremenskim uvjetima vinogradari redovito vrše zaštitu nasada vinove loze.

U borbi protiv plamenjače mogu se koristiti: Mikal Flash, Mikal premium F, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Verita, Profiler, Azimut, Fantic M, Magma triple, Alfil WG, Fylal double, Momentum trio i dr.

Za suzbijanje pepelnice koristiti: Nativo WG, Crystal, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Luna Expirience, Mystic EC, Domark ME, Postalon SC.

Trenutno je potrebno pratiti let grožđanog moljca a za primjenu insekticida još nije potrebno !!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Tretiranje obaviti u vrijeme kada pčele ne lete !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

                                                                                                                                             Marko Borić, mag.ing.agr.,
e-mail: marko.boric©mps.hr

 

Pripremi za ispis