Obavijest proizvođačima višanja

Višnja se trenutno nalazi u fazi promjene boje ploda te proizvođači trebaju provesti tretiranje protiv trešnjine muhe (Rhigoletis cerasi) koja uzrokuje crvljivost višnje.

Za tretiranje su dozvoljeni:

Mospilan 20 SG  – 200 – 300 gr/ha uz utrošak 600 – 1200 l vode/ha . Karenca 14 dana

Imidan 50 WG -1,5 kg/ha uz utrošak 1000 l vode/ha. Karenca 14 dana

Decis 100 EC  – 0,1 – 0,175 l/ha uz utošak 1000 – 1400  l vode/ha . Karenca 7 dana

Rotor super – 400 – 500 ml/ha uz utrošak 1000 – 1400 l vode/ha . Karenca 7 dana

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti isključivo prema pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) obaveza je voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja. Sredstva koja se drže na gospodarsvu treba skladištiti na propisani način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.
sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis