Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

U nasadima luka i češnjaka potrebno je provesti zaštitu protiv bolesti, budući da su se razvili povoljni uvjeti za njihov razvoj. Potrebno provesti zaštitu protiv plamenjače (Peronospora destructor), zatim hrđe (Puccinia allii), koja se češće javlja na češnjaku nego na luku, zatim bijele truleži (Sclerotinia sclerociorum) i sive plijesni (Botrytis sp.).

U tablici su navedeni preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje bolesti na luku i češnjaku.

Preparati za suzbijanje bolesti na luku

BOLEST PREPARAT KARENCA
Plamenjača Acrobat MZ 28 dana
  Ortiva 21 dan
  Quadris 14 dana
  Ridomil Gold MZ Pepite 21 dan
  Folio Gold 14 dana
  Fantic M 28 dana
  Neoram WG 3 dana
Hrđa Luna Experiance 7 dana
  Score 250 EC 14 dana
Siva plijesan Teldor SC 250 7 dana
  Switch 62,5 WG 14 dana
  Signum 21 dan
Bijela trulež Teldor SC 250 7 dana

Preparati za suzbijanje bolesti na češnjaku

BOLEST PREPARAT KARENCA
Plamenjača Acrobat MZ 14 dana
  Ortiva 14 dana
  Quadris 14 dana
  Ridomil Gold MZ Pepite 21 dan
  Folio Gold 14 dana
  Fantic M 28 dana
  Neoram WG 3 dana
Hrđa Luna Experiance 7 dana
  Score 250 EC 14 dana
  Difcor EC 14 dana
  Ortiva 14 dana
  Signum 14 dana
Siva plijesan Signum 14 dana
Bijela trulež Signum 14 dana

 Fungicide je potrebno primijeniti uz dodatak okvašivača koji poboljšavaju učinak sredstva.

U zadnjim zaštitama potrebno je voditi računa o izboru fungicida te o propisanim karencama! U rokovima blizu vađenja glavica birati fungicide kraće karence!

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine
zrinka.veceric@mps.hr

 

Pripremi za ispis