Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Zbog vladanja povoljnih uvjeta za razvoj bolesti potrebno je izvršiti mjere zaštite čim to vremenske prilike dopuste.

Na koštićavom voću potrebno je izvršiti zaštitu fungicidom protiv bolesti lista.

Na šljivama za zaštitu od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i narančaste pjegavosti lista šljive (Polystigma rubrum) može se koristiti Captan WP 50, Kositar.

Protiv hrđe (Tranzchhelia discolor), a ujedno i protiv narančaste pjegavosti lista može se koristiti Futura 50 WP.

Pripravak Pinozeb M 45 može se koristiti protiv narančaste pjegavosti lista šljive (Polystigma rubrum).

Na trešnji protiv kozičavosti lista mogu se upotrijebiti fungicidi: Delan 700 WDG, Chromodin S-65.

Na višnji također protiv kozičavosti lista dozvolu imaju preparati: Chromodin S-65, Topsin M 500 SC, Luna Expirience.

Velika je opasnost od pojave bolesti na plodovimatrulež ploda (Monilinia spp.).

Na šljivi, trešnji i višnji dozvolu ima preparat Chorus 50 WG te preparat Swich 62,5 WG na šljivi i trešnji.

Ukoliko posjedujete ranije sorte pazite na poštivanje karence odabranih preparata.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu    bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

U 2019. godini akcije prikupljanja prazne ambalaže na području Ličko-senjske županije biti će 12. lipnja i to na dvije lokacije.

OTOČAC,

KRALJA ZVONIMIRA 131

Prodavaonica

Madig-Mrežnica d.o.o.

 

 

od 8:00 do 10:00 sati

LIČKI OSIK,

STARI LIČKI OSIK 81

 

Prodavaonica

Poljopromet d.o.o.

 

od 11:00 do 13:00 sati

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis