Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Tijekom mjeseca svibnja do današnjeg dana na području cijele naše županije palo je više od 180 litara kiše što je više nego dvostruki višegodišnji prosječni iznos za naše područje, a u posljednja 4 dana palo je od 25 do 70 litara kiše.

Zbog nastavka nestabilnog vremena i opasnosti od novih primarnih infekcija uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis) preporučamo voćarima da redovito obavljaju zaštitu nasada kombinacijom sistemičnih i površinskih fungicida.

Od površinskih fungicida možete koristiti one na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ciprodinila (Chorus 75 WG) ili kaptana (Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG,Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG).

Preventivnom površinskom fungicidu preporučamo dodati dodati neki od sistemičnih  fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Vodite računa o maksimalnom dozvoljenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis