Obavijest vinogradarima

Prije deset dana upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze sredinom mjeseca svibnja o.g., a posljednjih mjesec dana ovo je već četvrta upućena preporuka za mjere usmjerene zaštite vinograda (ranije 20.5., 9.5. i 30.4. 2019.)!

Ekstremno vlažno i kišovito vrijeme bilježimo zadnja četiri dana! Kiša pada svakodnevno 27., 28. i 29. svibnja 2019., a isto očekujemo tijekom današnjeg dana (30.5. 2019.)!

U zapadnom je dijelu Međimurja posljednja četiri dana zabilježeno više od 70 mm kiše! Prosječne su dnevne temperature nakon 26. svibnja 2019. pale na vrijednosti 12,7 do 16,4°C, prosječna dnevna vlažnost zraka već četvrti dan 92,8-99,8 %. Zadržavanje vlage na biljnim organima nakon 27. svibnja o.g. traje 3.760 minuta!

Tijekom mjeseca svibnja o.g. umjesto prosječnih 73,7 mm u zapadnom smo dijelu Međimurja zabilježili već 172,6 mm kiše, koja jutros nadalje pada! Nakon 8. svibnja 2019. senzori vlaženja lišća registrirali su svakodnevno zadržavanje vlage (kiša, rosa, magla), a ukupno je do današnjeg jutra vlaženje biljaka u proteklih mjesec dana trajalo čak 20.880 minuta!

VAŽNO: Zbog prohladnog svibanjskog proteklog razdoblja ne očekujemo raniji početak cvatnje vinove loze! Unatoč tome što su najviše dnevne temperature 22.-26. svibnja o.g. bile u rasponu 21,6-27,8°C porasti mladica su u proteklom razdoblju skromniji od očekivanja (zbog hladnijih noći zabilježenih u razdoblju 5.-18. svibnja o.g.)!

U takvim uvjetima osim najvažnijih uzročnika bolesti vinove loze: plamenjače (Plasmopara) i pepelnice (Erysiphe), također bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj crne pjegavosti (Phomopsis), rane pojave plijesni (Botrytis cinerea) i/ili sušice cvata (Phoma glomerata) i crvene paleži (Pseudopezicula)!

Dana 10. i 11. svibnja 2019. pronađeni su prvi simptomi sive plijesni (Botrytis cinerea) na lišću vinskih sorata Graševina i Rajnski rizling (na oštećenim mjestima od sjevernog vjetra), a sa zatopljenjem koje očekujemo narednog vikenda (25-26°C), očekujemo moguću pojavu simptoma plamenjače (Plasmopara) u slabije zaštićenim nasadima!

Idućeg tjedna očekujemo nagli porast temperatura na vrijednosti do 29°C, pa je vrlo velika opasnost od razvoja sušice cvata vinove loze (Phoma glomerata), naročito u nasadima gdje je u proteklom razdoblju bio veći razmak između pojedinih preventivnih mjera zaštite.

Stoga razmake tretiranja skratiti na 8-12 dana, odnosno naredne aplikacije obavljati kada to vremenski uvjeti dopuste! Preporučujemo nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. siva plijesan, crna pjegavost, crvena palež) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice, te količini i rasporedu zabilježenih oborina, razmaci tretiranja vinograda iznose od 8 do najviše 12 dana. Zbog iznadprosječnih oborina u proteklom razdoblju sigurniju zaštitu vinograda daju aplikacije sa najvećim razmacima aplikacije 10-12 dana!

VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2018.) pri njihovom izboru preporučujemo im u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja o.g. dodavati manje količine sumpornih pripravaka ili organski meptil-dinokap!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pepelnicu (Erysiphe) u vinogradima ove sezone preporučujemo od početka vegetacije do početka cvatnje na osjetljivim sortama usmjereno suzbijati barem šest puta, a plamenjaču (Plasmpara) barem četiri puta (ovisno o izboru fungicida)!

Zadnjih 10-ak dana ne bilježimo značajniju aktivnost pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), a već u ranijim uputama najavili smo da usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije tijekom mjeseca svibnja o.g. nije potrebno provoditi! Pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) nismo zabilježili!

Još krajem travnja i prvih dana mjeseca svibnja o.g. primijetili smo pojavu prvih simptoma od nepredvidljivog napada zelene stjenice vinove loze (Lygus spinolae) na lišću osjetljivih vinskih sorti, te su na nekim položajima i nezaštićenom trsju zabilježena oštećenja 60-80 %!

U mladim nasadima sadnje 2019. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica, uz dodatak površinskih organskih i sumpornih fungicida registriranih za suzbijanje crne pjegavosti (vidi preporuke od 3.4. i 12.4. 2019.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Kada mladice narastu na dužinu 15-tak cm, umjesto pojedinačnih površinskih fungicida (npr. mankozeb, metiram, folpet, ditianon), preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara).

Biljne uzorke vinove loze sa mogućim neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite, vinogradari mogu potražiti u Čakovcu, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis