Obavijest vinogradarima

Prošlo je 7 dana od posljednje preporuke, a proteklo razdoblje obilježilo je kišno vrijeme sa gotovo svakodnevnim pljuskovima. Pregledom podataka na agrometerološkim stanicama zabilježeni su uvjeti za infekciju uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola),  pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Zbog pogodnih uvjeta za razvoj bolesti na vinovoj lozi u narednom periodu posebno treba voditi računa o razmacima između prskanja koji ne bi smjeli biti veći od 8-10 dana.

Za zaštitu od navedenih bolesti prednost dati pripravcima sistemičnog načina djelovanja i to za peronosporu jedan od pripravaka: Fantic-F, Galben-F, Futura 50 WP, Folpan, Mikal Flash/Premuim F, Solofol, Vincare, Pergado F, Ridomil Gold MZ Pepite ili kombinirani Shavit, Universalis, Forum Star (vidi tablicu u preporuci od 21.05.).

Ukoliko izabrani pripravak ne suzbija uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Nativo WG, Vivando i drugi.

Na sortama i položajima sklonim napadu sive plijesni može se dodati jedan od pripravaka:  Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. inž. agr.

Pripremi za ispis