Obavijest tržnim proizvođačima korjenastog povrća (mrkve, peršina i celera)

U mjesecu svibnju o.g. na većini je međimurskih lokaliteta izmjerena različita količina oborina od 96 mm u istočnom dijelu do 150 mm u zapadnim županijskim mjernim mjestima! Najviše je oborina padalo u danima 4.-15.5. 2019.! Ipak, najniže (noćne) temperature zraka tada su najčešće bile u rasponu 1,2 do 9,9°C a zbog hladnog sjevernog vjetra usjevi nisu značajno napredovali. Ipak, u posljednjih devet dana najviše su dnevne temperature zraka porasle na vrijednosti 21,4-27,8°C! Prosječne su dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka u rasponu 74-82 %! Premda značajne padaline ne bilježimo već 12 dana, uz riječne doline Drave i Mure česte su dugotrajne jutarnje rose (u danima 17.-19.5. 2019. zabilježene su jače jutarnje magle)! Senzori vlaženja tijekom posljednjih 12 dana bilježe zadržavanje vlage u biljnim usjevima u trajanju većem od 5.000 minuta na lokalitetima blizu rijeke Drave i Mure!

Narednih 3-4 dana očekujemo nestabilno vremensko razdoblje, s mogućim svakodnevnim padalinama i rasponom dnevnih temperatura zraka između 12° i 25°C! U takvim uvjetima očekujemo moguće optimalne uvjete za početni razvoj gljivičnih bolesti iz skupine pjegavosti i paleži lišća korjenastog povrća (Alternaria, Septoria, Cercospora), poglavito mrkve, peršina, celera korjenaša i cikle. Rana i jača pojava bolesti lišća korjenastog povrća značajno umanjuje prinose, a već slabija pojava lisne pjegavosti celera onemogućuje prodaju lišća kao začinske namirnice. Ove se bolesti održavaju se na zaraženim i zaostalim biljnim ostacima u polju, odnosno moguć je prijenos i zaraženim sjemenom. Razvoju bolesti pogoduje noćno vlaženje lišća oborinama ili jutarnjom rosom i topli dani s temperaturama 26 ili više ºC.

Tržne proizvođače mrkve koji su usjeve sijali u ranijim rokovima, a kada lisna površina bude veća od 30-tak cm, upozoravamo na uvjete za prvu pojavu i razvoj crne paleži lišća (Alternaria dauci).

Stoga preporučujemo od kraja mjeseca svibnja i početkom lipnja o.g. pratiti zdravstveno stanje lišća, te poduzeti moguće prve usmjerene zaštite mrkve, celera i peršina od dominantnih uzročnika bolesti (Alternaria dauci, Septoria apii, Cercospora apii, Septoria petroselinii, Erysiphe spp.) registriranim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Proizvođače celera i peršina upozoravamo da smo u središnjem dijelu Međimurja ove sezone na lišću već zabilježili i prvu pojavu minirajućih muha (muhe lisni mineri) (Euleia, Phytomyza, Lyriomyza). Stoga preporučujemo redovito pratiti moguću prvu pojavu ovih nametnika na lišću celera i peršina, te prema potrebi poduzeti mjere njihova suzbijanja registriranim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Ranu mrkvu koja se planira vaditi već sredinom ili u drugoj polovici lipnja o.g. ne preporučujemo kemijski tretirati protiv spomenutih bolesti.

Jaču i raniju pojavu ove bolesti očekujemo na lokalitetima blizu rijeke Drave i Mure, odnosno na poljima gdje se često uzgaja mrkva.

mr. sc. Milorad Šubić

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis