Obavijest proizvođačima soje

Pregledom usjeva soje na terenu utvrđeni je različiti stadij razvoja kulture od kotiledona do prve troliske ovisno o vremenu sadnje.

U usjevima gdje nije proveden herbicidni tretman utvrđen je ponik korova i vrijeme je primjene post-em herbicida .

Potrebno je pregledati i usjeve na kojima je proveden tretman radi naknadnog ponika korova .

Za suzbijanje širokolisnih korova:Laguna75WG*, Basagran 480, Benta 480 SL,  Harmony SX, Harass 75 WG i dr.

*Krajnji rok za primjenu zaliha      8.11.2019.

Za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova: Pulsar, Corum i dr.

Za suzbijanje uskolisnih korova : Pantera QT, TargaEC,  Leopard 5EC, Gepard 050 EC, Focus Ultra, Agil 100 EC, Fusilade Forte EC, Wish Top i  dr.

Potrebno je voditi računa o  veličini usjeva soje u post-em tretmanu kako ne bi došlo do fitotoksičnosti.

Tretiranje provesti po mirnom vremenu kako bi se izbjeglo zanošenje sredstva na susjedne parcele i moguća fitotoksičnost.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.
e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis