Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Velike količine oborina uzrokovale su ispiranje prethodne zaštite te voćarima savjetujemo ponoviti istu protiv šupljikavost lista (Stigmina charpophilla) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) po prethodnoj preporuci od 07.05.2019.

Zaštitu lista šljive protiv narančaste pjegavosti i hrđe šljive obaviti jednim od fungicida: Pinozeb M-45, Dithane M-45, Kastor i Futura. Za suzbijanje truleži ploda koristiti: Signum, Nativo WG, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG.

U nasadima potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje. Za suzbijanje lisnih uši na višnji dozvoljeni su insekticidi Calypso SC 480, Pirimor 50 WG i Mospilan 20 SG, na breskvi Calypso SC 480, Pirimor 50 WG, Movento i Mospilan 20 SG,  na trešnji i nektarini  su dozvoljeni  Calypso SC 480, Movento i Mospilan 20 SG, a na šljivi Mospilan 20 SG, Movento i Pirimor 50 WG.

U nasadima breskve zabilježen je let leptira breskvinog savijača (Cydia molesta). Ličinke se ubušuju u vrhove mladih izdanaka pa je u mladim nasadima breskve i nektarine potrebno provesti suzbijanje. Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi Runner 240 SC, Affirm, Affirm opti, Avaunt EC, Imidan 50 WG,Insegar 25 WG,  Coragen 20 SC  i Delegate 250 WG.

U trenutku promjene boje ploda trešnje potrebno je provesti tretiranje protiv trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Kako je štetnik ekonomski značajan i uzročnik je crvljivosti ploda preporučamo provesti zaštitu jednim od dozvoljenih pripravaka  koji su registrirani za trešnju i višnju. Od pripravaka moguće je koristiti Mospilan 20 SG (registriran i za suzbijanje lisnih ušiju) (K14 dana), Imidan 50 WG (K 14 dana), Decis 100 EC, Rotor super (K 7 dana) moguće je  dodati  Teldor SC 500 ili Indar 5 EW protiv truleži plodova, kojima je karenca 3 dana.

Naglašavamo da se zaštita sa preparatima duže karence (14 dana) odnosi samo na kasne sorte trešanja.

Napomena: obavezno pokositi cvatući podrast ukoliko su prisutni korovi u cvatnji cvatnje (npr. maslačak, mrtva kopriva) zbog zaštite pčela!

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ te ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Pripremi za ispis