Obavijest poljoprivrednim proizvođačima krumpira

Na području Bjelovarsko bilogorske županije od početka svibnja zabilježeno je i preko 200 litara kiše.

Lokalitet Količina oborina mm/m2
Veliko Trojstvo                  129
Daruvar 219,1
Velika Trnovitica 100,9
Grabovnica 159,7
Čazma 174,2
Veliki Zdenci 152,4
Bjelovar 126,2

Većina usjeva krumpira nalazi se u fazi pred samo zatvaranje redova , a kod nekih usjeva redovi su zatvoreni, to su fenofaze kada je krumpir osjetljiv na infekcije plamenjačom krumpira (Phytophora infestans) . Cijeli mjesec svibanj zbog velike količine oborina pogoduje pojavi ove bolesti . Za razvoj  ove bolesti optimalne  su temperature od  20 °C no bolest se javlja i na znatno nižim temperaturama.  Oborine  ≤10 mm , dugotrajno vlaženje lišća, dugo zadržavanje rose, jutarnje magle, uzak plodored, stajanje vode između humaka, uzak plodored,  gotovo sve ove uvjete trenutno imamo na našoj županiji.

Meteorolozi najavljuju dva do tri dana bez oborina tako da upozoravamo proizvođače da obave prve tretmane čim će moći ući u usjev, a obavezno prije slijedećih oborina koje se predviđaju za početak slijedećeg tjedna.

Ovisno o vremenskim prilikama daljnja tretiranja protiv ove bolesti provode se u razmaku od 6-12 dana. U kišnom  razmaci između tretiranja trebaju biti kraći.

Zbog izuzetno povoljnih uvjeta za razvoj bolesti preporuka je primjena nekog od slijedećih fungicida:  PERGADO MZ,REVUS  ACROBAT MZ WG, ZIGNAL SUPER, RIDOMIL GOLD MZ, REBOOT, PROFILUX, NAUTILE DG, MANOXANIL, EQUATION PRO i dr.

Obilaskom terena uočena je pojava odraslih oblika krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) tako da je potrebno pratiti odlaganje jaja i izlazak ličinki.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr