Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze tijekom zadnje dekade mjeseca svibnja

Prije 11 dana (9.5. 2019.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze sredinom mjeseca svibnja o.g.!

Nakon što smo posljednja dva tjedna mjeseca travnja o.g. zabilježili relativno suho  vremensko razdoblje s nešto toplijim danima i svježim noćima, u danima od 3.-20. svibnja 2019. (do 6.00 sati ujutro) u Međimurskom je vinogorju padala iznadprosječno velika količina oborina: primjerice na mjernom lokalitetu Trnovčak (općina Štrigova, vinska sorta Rajnski rizling) u tri tjedna mjeseca svibnja o.g. zabilježeno je 131,6 mm kiše (78,5 % više od ukupno očekivane mjesečne količine)! Samo tijekom posljednjih 11 dana zabilježeno je 90,2 mm oborina! Pritom je bilo neobično prohladno vrijeme: najniže su temperature zraka u danima 3.-18.5. 2019. bile u rasponu od 2,7° do 9,9°C! Vrlo snažan sjeverni vjetar u danima 4.-6.5. i ponovno 12.-14.5. 2019. značajno je “pothladio” biljke, pa u proteklom razdoblju nismo imali velike poraste mladica vinove loze!

VAŽNO: Zbog prohladnog svibanjskog proteklog razdoblja ne očekujemo raniji početak cvatnje vinove loze! Vlaženje biljnih organa tijekom mjeseca svibnja o.g. traje već 14.370 minuta, pa u mjesecu svibnju o.g., osim najvažnijih uzročnika bolesti: plamenjače (Plasmopara) i pepelnica (Erysiphe), također bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj crne pjegavosti (Phomopsis), rane pojave plijesni (Botrytis cinerea) i/ili sušice cvata (Phoma glomerata) i crvene paleži (Pseudopezicula)!

Dana 10. i 11. svibnja 2019. pronađeni su prvi simptomi sive plijesni (Botrytis cinerea) na lišću vinskih sorata Graševina i Rajnski rizling (na oštećenim mjestima od sjevernog vjetra), a danas završava skriveno razdoblje prve primarne zaraze uzročnikom plamenjače (Plasmopara)!

U narednim danima ponovno očekujemo moguće nove oborine uz porast dnevnih temperatura 20-26°C, pa osim primarnih raste opasnost od naknadnih (sekundarnih) zaraza u slabije zaštićenim nasadima!!

Stoga preporučujemo planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. crna pjegavost, crvena palež) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice, te količini i rasporedu zabilježenih oborina, razmaci tretiranja vinograda iznose od 8 do najviše 14 dana. Zbog iznadprosječnih oborina u proteklom razdoblju sigurniju zaštitu vinograda daju aplikacije sa najvećim razmacima aplikacije 10-12 dana!

VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2018.) pri njihovom izboru preporučujemo im u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja o.g. dodavati manje količine sumpornih pripravaka ili organski meptil-dinokap!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pepelnicu (Erysiphe) u vinogradima ove sezone preporučujemo od početka vegetacije do početka cvatnje na osjetljivim sortama usmjereno suzbijati barem pet (šest) puta, a plamenjaču (Plasmpara) barem tri (četiri) puta (ovisno o izboru fungicida)!

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije u danima nakon 8. travnja, a nešto brojnije tek nakon 23. travnja, a pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do jučerašnjeg datuma još nismo zabilježili! Ipak, prosječni dnevni ulovi pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) na 4 praćena lokaliteta u Međimurju u razdoblju 23.4.-9.5. 2019. iznose od 0,6 do 3,1 jedinki (ukupno je na sva četiri praćena lokaliteta uhvaćen 81 leptir, što je značajno ispod kritične brojnosti)! Posljednjih 11 dana zbog prohladnog razdoblja brojnost leptira je još manja, pa usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije tijekom mjeseca svibnja o.g. nije potrebno provoditi!

Još krajem travnja i prvih dana mjeseca svibnja o.g. primijetili smo pojavu prvih simptoma od nepredvidljivog napada zelene stjenice vinove loze (Lygus spinolae) na lišću osjetljivih vinskih sorti, te su na nekim položajima i nezaštićenom trsju zabilježena oštećenja 60-80 %!

U mladim nasadima sadnje 2019. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica, uz dodatak površinskih organskih i sumpornih fungicida registriranih za suzbijanje crne pjegavosti (vidi preporuke od 3.4. i 12.4. 2019.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U nasadima jače oštećenim i/ili napadnutim lozinim grinjama moguće je koristiti folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina. Važno: U pravilu se folijarno tretiranje vinograda (bio)gnojivima ne preporučuje istovremeno provoditi s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Aluminij-fosetil (naročito ako su folijarna gnojiva bogata dušikom) i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima u povišenim količinama. Također, ne miješati sumporne fungicide sa organskim meptil-dinokapom!

Biljne uzorke vinove loze sa mogućim neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite, vinogradari mogu potražiti u Čakovcu, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr. sc. Milorad Šubić

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis