Obavijest ratarima

Zadnja preporuka za zaštitu žitarica od bolesti bila je 02. svibnja 2019. godine. U tom periodu vladalo je promjenjivo vrijeme s oborinama te su vladali povoljni uvijati za pojavu i širenje bolesti na žitaricama.

S toga podsjećamo proizvođače žitarica na potrebu redovitog praćenja zdravstvenog stanja usjeva i po potrebi provesti zaštitu dozvoljenim fungicidima, ovisno o kojoj se žitarici radi, kada vremenski uvjeti dozvole ulazak mehanizacije.

Zaštita protiv bolesti preporuča se provesti i prije nego se uoče simptomi ili u vrijeme prvih znakova bolesti.

Zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida: Amistar 250 SC, Amistar Opti, Controlon, Duett Ultra, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Mirage 45 EC, Opus Team, Prosaro 250 EC, Sphere 535 SC, Tilt 250 EC, Archer Max, Yamato, Priaxor EC i dr.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12). 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis