Obavijest vinogradarima

Od protekle preporuke za preventivnu  zaštitu vinove loze proteklo je 8 dana. Glavno obilježje druge dekade mjeseca svibnja su velike količine oborina te zamjetan pad temperature. Prema mjerenjima agroklimatskih stanica na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije u periodu od 12.svibnja – 15. svibnja  izmjerene su vrijednosti:

Lokalitet Količina kiše/ l/m2
Plešivica 156
Horvati 55,8
Brezovica 63,3
Velika Gorica 58,5
Sesvete 65,7
Nespeš/Hrnjanec 52,4
Vrbovec 63,2
Grabersko Brdo/Ivanić Grad 52,6

U ovakvim uvjetima za zaštitu vinove loze od crne pjegavosti i plamenjače za zaštitu preporučamo  pripravke  Mikal Flash, Mikal Premium F, Antracol Combi ili Curzate F. Folpet u pripravcima Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F smanjit će mogućnost razvoja ranog botritisa vinove (Botrytis cinerea) loze koji se može očekivati u nastavku kišnog perioda.

Voditi računa o pojavi i razvoju pepelnice vinove loze te provoditi redovite mjere zaštite.

Navedenim pripravcima poželjno je dodati i fungicid za zaštitu od pepelnice (kao što su: Karathane Gold 350 EC,  Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl..

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) započeo je letom u prvoj polovini mjeseca travnja, a pojava žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) nije zabilježena! Njihovo suzbijanje trenutno nije potrebno provoditi, rokove suzbijanja dati ćemo u jednoj od narednih preporuka temeljem praćenja njegovog razvoja.

U mladim nasadima sadnje 2019. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati zaštitu kontaktnim organskim fungicidima!

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr