Obavijest proizvođačima jare zobi

Usjevi jare zobi ove su godine sijani u optimalnim rokovima – krajem veljače ili početkom ožujka! Uz značajna kolebanja i razlike između dnevnih i noćnih temperatura tijekom ožujka i travnja o.g., te u približno 110-120 mm oborina u navedena dva mjeseca, usjevi jare zobi su dobro razvijeni. U prvoj polovici mjesece svibnju o.g. na svim je mjernim mjestima zabilježeno značajno više oborina od ukupnog mjesečnog prosjeka (izmjereno od 80 do 110 mm), a narednih dana očekujemo porast dnevnih temperatura na vrijednosti 23-24°C (pritom su lokalno moguće nove količine manjih oborina)! Kako je zadnjih dana proteklog mjeseca travnja (24.4.-28.4.) i prvih dana mjeseca svibnja (1.-3.5.) o.g. najviša dnevna temperatura bila u rasponu od 17,7°-25,2°C tada je zabilježena pojačana aktivnost odraslih oblika žitne leme (Oulema melanopus). Embrionalni razvoj odloženih jaja traje pri 15°C oko 18 dana, pa ovih dana pronalazimo prve ličinke! Ličinke se hrane izgrizanjem uskih pruga u lišću, ostavljajući epidermu koja je bijele boje, pa nastaju uske bijele pruge. Kod jake zaraze cijelo lišće pobijeli.

Za usjeve ozime pšenice upozorenje radi potrebe suzbijanja ovog štetnika i raznih uzročnika biljnih bolesti upućeno je prije deset dana (7.5. 2019.)!

VAŽNO: Jara zob je značajno osjetljivija na napad žitne leme nego usjevi ostalih strnih žitarica, pa u narednim danima očekujemo štete na nezaštićenim usjevima! Jedan odrasli kukac leme može dnevno pri prosječnoj temperaturi 14,6°C konzumirati 64 mm² line površine! Na usjevima jare zobi u narednom razdoblju očekujemo brzu i brojniju pojavu ličinki žitnog balca ili leme po četvornom metru, što prema iskustvima iz ranijih sezona redovito može prouzročiti veće štete i iziskuje primjenu insekticida (ponekad na istim površinama i 2x). Stoga u narednim danima preporučujemo redovito kontrolirati zdravstveno stanje usjeva jare zobi i nakon pojave kritičnih populacija ličinki ovog štetnika poduzeti usmjerene mjere zaštite dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti crvenoga žitnog balca (Oulema melanopus) na insekticide tijekom protekle 2018. godine prvi puta je zabilježena rezistentnost ovog štetnika na insekticide iz grupe piretroida (na primjenu cipermetrina je osjetljivo 60 % populacije, dok je kod 40 % populacije zabilježena rezistentnost) na području istočne Slavonije! Sve testirane populacije žitnog balca bile su osjetljive na klorpirifos i tiakloprid (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Vlažno razdoblje koje bilježimo nakon 3. svibnja o.g. (u proteklom je svibanjskom razdoblju kiša padala tijekom jedanaest dana, jutarnje rose, dugotrajno vlaženje lisnih organa, magla) pogodovati će i razvoju gljivičnih bolesti u usjevima ozimih i jarih žitarica. Prema iskustvima iz 2014. godine u većini slabije zaštićenih usjeva jare zobi dominantna je bila žuta hrđa žitarica (Puccinia)! Moguće je zajedno sa suzbijanjem žitnog balca ili leme (Oulema) primijeniti i neki od dopuštenih fungicida za preventivnu zaštitu usjeva zobi od biljnih bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema iskustvima iz ranijih godina u usjevima jare zobi, osim kontrole žitnog balca (Oulema), redovito poduzimamo mjere usmjerene kemijske zaštite protiv širokolisnih korova (uglavnom sjemenski ili jednogodišnji).

Stoga u narednom razdoblju savjetujemo planirati primjenu u usjevima jare zobi nekih od dopuštenih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Primjenu herbicida uvijek preporučujemo obavljati tijekom mirnog dijela dana (najbolje u večernjim satima), pridržavajući se ograničenja navedenih u uputama (npr. propisanu karencu za slamu ako se koristi kao stelja domaćim životinjama).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis