Obavijest povrtlarima

Nasade luka i češnjaka obavezno zaštititi od bolesti plamenjače luka (Peronospora destructor), sive plijesni (Botrytis spp.), bijele truleži (Sclerotium cepivorum) i hrđe (Puccinia allii).

Za suzbijanje plamenjače mogu se koristiti: Ridomil Gold MZ Pepite, Folio Gold, Ortiva top, Neoram WG, Quadris i dr.

Za suzbijanje plijesni i truleži može se koristiti: Signum, Switch 62,5WG, Teldor SC500, Folicur EW 250  i dr.

Za suzbijanje hrđe može se koristiti jedan od pripravaka: Folicur EW250, Signum, Luna Experience i dr.

Kod primjene pripravaka na luku obavezno dodati okvašivač.

U nasadima krumpira ponoviti zaštitu od plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani) koristeći se pripravcima koji suzbijaju obje bolesti: Acrobat MZ WG, Antacol combi WP76, Curzate B WG, Polyram DF i dr.

Sve pripravke koristiti po preporuci proizvođača i sukladno FIS-U.

Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić, dipl. ing.
E-mail mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis