Obavijest vinogradarima!

Zbog nestabilnih vremenskih uvjeta sa čestim i obilnim padalinama potrebno je nastaviti sa zaštitom vinograda od uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)pepelnice vinove loze (Uncinula necator) jednim od dozvoljenih pripravaka. Obzirom da meteorolozi najavljuju nestabilno vrijeme i u narednom periodu postoji i vrlo visok rizik od razvoja ranog botritisa vinove loze (Botrytis cinerea), upozoravamo vinogradare da prate zdravstveno stanje svojih vinograda.

Radi sprečavanja pojave crne pjegavosti i plamenjače može se upotrijebiti jedan od slijedećih pripravaka sistemičnog djelovanja: CURZATE F, FORUM STAR, MIKAL PREMIUM F, MIKAL FLASH, PROFILUX  i dr. Folpet u pripravcima MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, CURZATE F smanjit će mogućnost razvoja ranog botritisa vinove loze.

Navedenim pripravcima poželjno je dodati i fungicid za zaštitu od pepelnice kao što su: POSTALON 90 SC, DOMARK 40 ME, FALCON EC 460, FOLICUR 250 EW, TOPAS 100 EC, VIVANDO, DYNALI, NATIVO 75 WG, LUNA EXPERIENCE, STROBY WG i dr.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Kršić, mag. ing. agr.
E-mail: marina.krsic@mps.hr

Pripremi za ispis