Obavijest voćarima

Nestabilno vrijeme, s većom količinom oborina, pogoduje širenju zaraze uzročnikom  čađave krastavosti jabuka (Venturia inaequalis ), stoga savjetujemo ponoviti zaštitu nasada jabuka. Za zaštitu preporučamo sistemične pripravke: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone,  Indar 5 EW, Mystic EC,  uz dodatak kontaktnog pripravka radi produženog djelovanja: Delan 700 WG, Delan Pro, Dithane M- 45, Mankozeb, Star 80, Pyrus SC 400, Chorus 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP.

U nasadima gdje je izražena pepelnica (Podosphaera leucotricha) preporučujemo koristiti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja:  Stroby DF, Zato 50WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna expirience.

U nasadima je zabilježen ulov jabučnog savijača ( Cydia pomonella) iznad kritičnog broja, stoga upućujemo proizvođače na redoviti pregled nasada i provođenje zaštite jednim od insekticida: Runner 250 EC, Insegar 25 WP  i Coragen 20 SC.

Preporučamo zaštitu provesti ranije ujutro ili kasnije pred večer u doba kad pčele ne lete!

 Podaci o registriranim i dozvoljenim SZB u RH nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa na etiketi proizvođača, sukladno registraciji  rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe.

Skupljanje ambalažnoga  otpada SZB provest će se 22.08.2019., u Nadinskom blatu, u vremenu od 08:00-10:00 sati.

                                                                                                       Silvija Grbić Atelj, dipl. ing. agr.
E – mail: Silvija.Grbic.Atelj@mps.hr

Pripremi za ispis