Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke proteklo je 8 dana. U tom periodu vladalo je promjenjivo vrijeme s padalinama (oko 60 ml), a kroz naredni nekoliko dana najavljene su nove količine oborina. Preporuka je čim vremenske prilike dopuste ponoviti mjere tretiranja protiv bolesti jabuke – fuzikladija i pepelnice prema preporuci od 02. svbnja. 2019.

Na jabukama je primijećena prisutnost lisnih ušiju. Prema potrebi može se koristiti jedan od insekticida:  Pirimor 50WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Teppeki 500 WG,  Mavrik 2F i dr.

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr