Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze sredinom mjeseca svibnja!

Prije samo devet dana (30.4. 2019.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze početkom i tijekom prve polovice svibnja o.g.! U proteklih je devet dana na području vinorodne općine Štrigova zabilježeno 64,2 mm oborina, a novo nestabilno razdoblje s većim količinama oborina očekujemo do sredine mjeseca svibnja o.g. (u narednih šest dana – do 15.5. 2019.)!

Nakon što smo u drugoj polovici mjeseca travnja i prvih dana mjeseca svibnja o.g. bilježili relativno tople dane (s najvišim temperaturama od 17° do 24°C), u danima od 4.-6. svibnja 2019. u Međimurskom je vinogorju zbog snažnog sjevernog vjetra najniža temperatura  pala na izmjerenu vrijednost samo 2,7°C (u noći 4./5. svibnja o.g.), te je pritom padala iznadprosječno velika količina oborina (primjerice na mjernom lokalitetu Orehovčak, općina Štrigova, vinska sorta Moslavac bijeli ili Šipon tih je dana zabilježeno 58,0 mm kiše)!

VAŽNO: Mladice vinove loze su još uvijek različite veličine, pa kod nekih sorata već iznose 20-50 cm (npr. Chardonnay, Muškat žuti, Rajnski rizling, Moslavac bijeli ili Šipon), dok su kod nekih vinskih sorata mladice još uvijek prosječne veličine 10-ak cm (npr. Sauvignon, Graševina, Sauvignon Cabernet, Silvanac zeleni) !

U takvim uvjetima tijekom nešto toplije noći 3./4. svibnja o.g. bilježili smo uvjete za mogući razvoj prve primarne ovogodišnje zaraze vinove loze uzročnikom plamenjače (Plasmopara) blagog intenziteta, te naknadno 5. i 6. svibnja o.g. umjerenu do vrlo jaku zarazu uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis)! Vlaženje biljnih organa tih je dana trajalo 4.240 minuta, prosječna relativna vlažnost zraka tijekom kišnih dana bila je u rasponu 84,5-95,7 %, te uz nove najavljene višednevne oborine u prvoj polovici svibnju o.g. raste opasnost i od drugih uzročnika bolesti vinove loze: rane pojave plijesni (Botrytis cinerea) i/ili sušice cvata (Phoma glomerata) (kao primjerice na nekim sortama i lokalitetima 2013. i 2014. godine)!

Zbog prohladnog razdoblja krajem prvog tjedna ovog mjeseca ne očekujemo raniji početak cvatnje kao protekle 2018. sezone, ali u narednom razdoblju raste opasnost od vrlo jake i rane pojave plamenjače ili peronospore (Plasmopara) na nezaštićenim cvjetnim organima već prije cvatnje!!

Stoga preporučujemo planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. crna pjegavost, crvena palež) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice, te količini i rasporedu zabilježenih oborina, razmaci tretiranja vinograda iznose od 8 do najviše 14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Zbog slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe iz Čakovca na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2018.), pri njihovu izboru preporučujemo im sredinom svibnja o.g. dodavati manje količine sumpornih pripravaka ili organski meptil-dinokap!

Pepelnicu (Erysiphe) u vinogradima ove sezone preporučujemo od početka vegetacije do početka cvatnje na osjetljivim sortama usmjereno suzbijati barem pet puta, a plamenjaču (Plasmpara) barem tri puta (ovisno o izboru fungicida)!

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije u danima nakon 8. travnja, a nešto brojnije tek nakon 23. travnja, a pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do jučerašnjeg datuma još nismo zabilježili! Ipak, prosječni dnevni ulovi pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) na 4 praćena lokaliteta u Međimurju u protekla dva tjedna iznose od 0,6 do 3,1 jedinki (ukupno je na sva četiri praćena lokaliteta uhvaćen 81 leptir, što je značajno ispod kritične brojnosti)!

Usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije tijekom mjeseca svibnja o.g. nije potrebno provoditi!

Krajem travnja i prvih dana mjeseca svibnja o.g. primijetili smo pojavu prvih simptoma od nepredvidljivog napada zelene stjenice vinove loze (Lygus spinolae) na lišću osjetljivih vinskih sorti, te su na nekim položajima i nezaštićenom trsju zabilježena oštećenja 60-80 %!

U mladim nasadima sadnje 2019. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica, uz dodatak površinskih organskih i sumpornih fungicida registriranih za suzbijanje crne pjegavosti (vidi preporuke od 3.4. i 12.4. 2019.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U nasadima jače oštećenim i/ili napadnutim lozinim grinjama moguće je koristiti folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina. Važno: U pravilu se folijarno tretiranje vinograda (bio)gnojivima ne preporučuje istovremeno provoditi s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Aluminij-fosetil (naročito ako su folijarna gnojiva bogata dušikom) i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima u povišenim količinama. Također, ne miješati sumporne fungicide sa organskim meptil-dinokapom!

Biljne uzorke vinove loze sa mogućim neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite, vinogradari mogu potražiti u Čakovcu, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis