Obavijest poljoprivrednim proizvođačima pšenice

Na usjevima pšenice praćena je pojava bolesti od početka vegetacije. Tijekom ožujka bilo je vrlo malo oborina ( ovisno o lokacijama bilježi se između 25-35 litara kiše). U tom periodu prilikom pregleda pšenice na lokacijama razvijenijih i gušćih usjeva primijećeni su blaži simptomi pepelnice( Blumeria graminis) i smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici) , a na puno lokacija pšenice nisu imale izraženije simptome bolesti.

Tijekom travnja , a osobito početkom svibnja porastom oborina javljaju se izrazito povoljni uvijati za razvoj bolesti lista,  osobito žute hrđe (Puccinia striiformis) .Na osjetljivijim i ne tretiranim usjevima pšenice primijećeni su simptomi te bolesti.

Pregledom usjeva pšenice  još prošlog tjedna na nekim lokacijama uočen je početak klasanja. U fazi klasanja , a osobito cvatnji postoji u vlažnom periodu velika opasnost pojave bolesti :paleži klasa ( Fusarium spp,) no moguća je pojava i drugih bolesti koje se javljaju na klasu ( Septoria nodorum, Puccinia spp, Blumeria spp.).Upozoravamo proizvođače da najavljene prognoze u slijedećim danima i dalje pogoduju pojavi i razvoju ovih bolesti, tako da preporučavamo  provođenje zaštite pšenice u fazi klasanja nekim od slijedećih fungicida

( ovisno o ponudi na tržištu ): FALCON 460,MYSTIC EC,ZAMIR, YAMATO,RIZA, ELATUS ERA, ASCRA XPRO,ULYSSES, TOPSIN M 500 SC,TEBUSHA 25% EW,TAZER,OPERA MAX,TEBKIN 250 EW,TEBU SUPER 250 ,TEBUCOL, MAGNELLO, LEGADO, PROLINE,CURBATUR 250 EC, FALCON FORTE, PROSARO 250 EC,  dr.

Uz zaštitu pšenice može se provesti i folijarna prihrana uz dodatak biostimulatora koji se koriste u slučajevima temperaturnih stresova ( previše vlage, niske temperature, suša i sl)

Upozoravamo proizvođače pšenoraži koji do sada nisu obavili zaštitu protiv bolesti prema našim preporukama  obave pregled jer su uočeni jaki simptomi žute hrđe i što prije obave tretiranja nekim od pripravaka navedenim u prognozi od 02.05.2019.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

Pripremi za ispis