Obavijest vinogradarima!

Upozoravamo vinogradare, kako nestabilni vremenski uvjeti praćeni oborinama, koji zadnjih dana vladaju posvuda, mogu  u ovome stadiju razvoja vinove loze znatno pogodovati uzročniku bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Stoga bi valjalo, dočim se stabiliziraju vremenske prilike, ponoviti zaštitne mjere s jednim od dozvoljenih organskih pripravaka čija je djelatna tvar:

Mankozeb (Dithane M-45, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Dithane DG Neotec) ili propineb (Antracol WG 70), ili metiram (Polyram DF) ili folpet

(Folpan 80 WDG).

Navedenim se pripravcima može dodati i jedan na osnovi sumpora, koji će umanji napad grinja šiškarica (erinoza, akarinoza) i opasnost od bolesti pepelnice (Uncinula necator):

Thiovit Jet, Chromosul 80, Sumpor SC 80, Cosavet DF, Kossan WG, Kumulus DF i drugi

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome  blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Pripremi za ispis