Obavijest proizvođačima povrća-presadnice !

U uvjetima povećane temperature u objektu mogu se javiti štetnici tijekom uzgoja biljaka. Od štetnih kukaca najčešće se javljaju lisne uši i tripsi – zamijećeni na biljkama. Za ove štetnike je karakteristično da se javljaju vrlo rano, u proljeće, od faze kotiledona sve do vađenja biljaka iz zaštićenog prostora. Polifagni su štetnici jer se hrane i održavaju na mnogim različitim biljnim vrstama. Imaju veliki broj generacija tijekom godine, istovremeno su prisutni svi razvojni stadiji. Za razvoj i razmnožavanje pogoduju im više temperature zraka. Štete mogu biti direktne koje se očituju u sisanju biljnih sokova, deformaciji biljnog tkiva i zaostajanja u rastu i smanjenju prinosa. Indirektne štete se očituju u prijenosu virusa te lučenju medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice. Virusna oboljenja u prethodne dvije godine veliki su problem u proizvodnji povrća. Ova oboljenja uzrokuju velike gubitke u prinosu. Tijekom uzgoja biljaka važno je pratiti pojavu i prisutnost štetnika te ih na vrijeme suzbiti. Praćenje štetnika moguće je postavljanjem odgovarajućih ljepljivih ploča iznad biljaka u nasadu. Biljke je potrebno redovito otresati i vizualno pregledavati na prisutnost štetnih organizama. Korištenje insekticida mora biti ekonomski opravdano, a prednost treba dati selektivnim insekticidima sukladno njihovoj dozvoli i registraciji. Iz uzgoja uvijek ukloniti sve biljke koje su netipičnog izgleda za uzgajanu sortu. Zdrava presadnica preduvjet je proizvodnje i prinosa!
Dozvoljeni insekticidi za kulture u zaštićenom prostoru;
Paprika u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,DECIS 2,5 EC,LASER, VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN 20 SP, PROMANAL NEU.
Rajčica u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, KRAFT 18 EC ,VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SP,
Krastavac u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,CHESS 50 WG, DECIS 2,5 EC, LASER,VYDATE 10 L,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,PROMANAL NEU.
Tikvica u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SG,PROMANAL NEU.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12, te Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. Koristiti Fitosanitarni informacijski sustav (https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB/).

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr