Obavijest ratarima

Nakon sjetve kukuruza, prije nego što on nikne ili pak nakon nicanja, do razvijena 3 lista kukuruza, mogu se primijeniti tzv. „zemljišni“ herbicidi. Njima možemo suzbiti jednogodišnje širokolisne korove (poput bijele lobode, ščira, ambrozije, konice, europskog mračnjaka i dr.) i jednogodišnje travne korove (koštan, svraćica, korovsko proso i dr.).

U ovom roku i na ovaj način ne mogu se suzbiti višegodišnji korovi poput slaka, osjaka, pirike, divljeg sirka i sl. Njih je potrebno suzbijati nakon nicanja kukuruza i korova, translokacijskim herbicidima, odnosno, herbicidima koje će korovi upiti preko lista.

Nekoliko je  uvjeta  za uspješnu primjenu „zemljišnih herbicida“:

  1. potrebno je dobro pripremiti površinu na kojoj se vrši sjetva (kako bi se herbicid što ravnomjernije rasporedio po površini)
  2. važno je da nakon prskanja površine herbicidom padne 20-tak  mm kiše, kako bi unijela herbicid u zonu nicanja korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova  nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza i korova ili u ranim razvojnim fazama kukuruza nakon nicanja (do 3 lista) mogu se primijeniti slijedeći herbicidi: Callisto 480 SC, Click 50 FL, Pledge 50 WP i dr.

 Za suzbijanje jednogodišnjih travnatih korova:

Dual Gold 960, Dost 330 EC,Stomp aqua i dr.

Kombinirani pripravci za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnatih korova:

Camix, Akris, Koban T, Lumax, Lumax H- 537.5 SE, Primextra TZ Gold 500 SC, Adengo i dr..

Sve proizvođače kukuruza ujedno podsjećamo na zakonsku obvezu zaoravanja kukuruzinca do kraja travnja, kako bi se prekinuo razvojni ciklus kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) i tako spriječilo njegovo daljnje širenje. Gusjenice ovog štetnika napadaju i oštećuju kukuruz, krizanteme, jabuke i plodovito povrće.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno

Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. (Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Pripremi za ispis