Obavijest proizvođačima pšenice 11.04.2019.

Na osjetljivim sortama pšenice moguća je pojava bolesti žutosmeđe pjegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici- repentis) stoga je važno izvršiti zaštitu. Pod osjetljive sorte smatraju se sorte koje su slabo otporne na pojavu ove bolesti, a kod nas su to najčešće: Bologna, Sofru, Falago i Ingenio od stranih sorti te Mandica, Ljepotica i Opsesija od domaćih sorti.

Bolest se pojavljuje u fenofazi kada se koljence počne odvajati od čvora busa, odnosno pojavom 3. i 4. lista.

Širenju ove bolesti pogoduje kiša, stoga je važno izvršiti tretiranje što prije.

Sredstva koja imaju dozvolu i koja se mogu upotrijebiti su:

 • DUETT TULTRA
 • OPUS
 • ZAKEO XTRA (STARI NAZIV AMISTAR EXTRA)
 • AMISTAR OPTI
 • PRIAXOR EC
 • ASCRA XPRO
 • ZAMIR
 • ELATUS ERA

Ukoliko se nije obavila zaštita pšenice protiv korova, obaviti ju što prije s nekim od dozvoljenih sredstava kao što su:

 • TRICK
 • HUSSAR OD
 • BIATHLON 4D
 • GRODYL
 • STARLINE

Sva registrirana sredstva za zaštitu bilja mogu se pronaći na web pregledniku stranice ministarstva poljoprivrede https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

VAŽNO: Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Ivana Čeh, mag. ing. agr.
e-mail: ivana.ceh@mps.hr

Pripremi za ispis