Obavijest proizvođačima breskve i nektarine 10.04.2019.

U narednim danima i dalje se nastavlja promjenjivo vrijeme sa kišom koje pogoduje razvoju  infekcija kovrčavosti lista (Taphrina deformans) breskve i nektarine!

Ovisno o fazi razvoja  savjetujemo provesti tretiranje prije oborina sa dozvoljenim fungicidima:

Naziv preparata Dozvola na  Max.tretiranja u sezoni Doza/koncentracija
CHROMODIN S-65 (a.t. Dodin): breskva 2 puta, razmak primjena 7-10 dana 1,35-1,38 kg/ha

Sredstvo se primjenjuje od perioda otvaranja pupova do opadanja latica (BBCH 01-69)

ARGO (a.t. ifenkonazol) breskva 2-3 puta 0,02-0,03 L/ha (20-30 ml u 100 l vode).

Primijeniti od početka razvoja listova.

DIFCOR (a.t. Difenkonazol) breskva 2 puta 0,02-0,03% (20-30 ml na 100 l vode)

Primijeniti od početka razvoja listova.

 

SCAB 480 SC (a.t. kaptan) breskva, nektarina 2 puta 3,5 L/ha

Primijeniti do razvoja prvih listova

ZIRAM (a.t. ciram) breskva 3 puta 2,5 kg/ha (500-1000 l vode/ha

U slučaju jakog intenziteta bolesti primijeniti u stadiju opadanja latica (BBCH 67)

Važno je napomenuti da se bolest suzbija isključivo preventivno, jer kad se primjete simptomi kovrčanja lista tada sredstvo ne može zaustaviti infekciju i takvi listovi i otpadnu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Akcija prateći list (odvoz prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja za područje Primorsko – goranske županije će se održati 23.04.2019. kod poljoapoteke Cortina, Novo naselje, Mavrinci bb, Čavle od 9.00-11.00 sati.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki:

 Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Pripremi za ispis