Obavijest proizvođačima povrtnih kultura 09.04.2019.

U usjevima povrtnih kultura (mrkva, peršin, celer, pastrnjak, cikla, špinat, salata, grašak) prilikom sjetve može se primijeniti granulirani insekticid FORCE 1,5 G (teflutrin) kao zaštita od žičnjaka i grčica hrušta. Primjenjuje se u redove za vrijeme sjetve ili sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide. Primjenjuje se u količini 7-10 kg/ha.

Zaštita povrtnih kultura od korova  može se provesti nakon sadnje prije nicanja ili neposredno nakon nicanja primjenom jednog od herbicida:

SAFARI, SAFIR (triflusulfuron)  u cikli, za suzbijanje širokolisnih korova, u dozi 30 g/ha. Primjena u stadiju nicanja tj. kada nikne 80 % biljaka pa sve do zatvaranja redova usjeva (BBCH 10-39). Može se primijeniti do 4 puta godišnje uz razmak između tretiranja 7-14 dana. Maksimalna ukupna količina iznosi 120 g/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha.

PULSAR 40 (imazamoks) primjena u grašku za suzbijanje širokolisnih korova, u količini 0,75-1,0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 – 14). Sredstvo je potrebno je primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva  postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2–4 prava lista za širokolisne.

SENCOR SC 600 (metribuzin) –  primjena u mrkvi, celeru kornjašu i pastrnjaku za suzbijanje širokolisnih korova.  Primjenjuje se jednokratno u količini od 0,35 l/ha, kada je kultura u stadiju razvoja 4-6 listova (BBCH 14-16) ili dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji, prvi puta u količini od 0,08-0,12 l/ha kada je kultura u stadiju razvoja 1-2 prava lista (BBCH 11-12), a drugi puta u količini 0,12-0,2 l/ha u stadiju razvoja 4-6 listova (BBCH 14-16).Utrošak vode: 250 – 300 l/ha Maksimalna dozvoljena količina sredstva u jednoj vegetacijskoj sezoni iznosi 0,35 l/ha. 

MISTRAL 70 WG (metribuzin) – primjena u mrkvi i pastrnjaku za suzbijanje širokolisnih korova. Utrošak vode od minimalno 200 l/ha. Primjenjuje se u količini od 1 kg/ha (najveća pojedinačna količina); 2 kg/ha (najveća ukupna količina/kulturi). Primjenjuje se u vremenskom razmaku između primjena od 21 dan. Uključuje i žutu rezedu (Reseda lutea) i divlji peršin (Aethusa cynapium). Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

CLEMATIS, CLOMATE (klomazon) – primjena u mrkvi, grašku, za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em) i korova u količini 0,25 l/ha. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha 

DOST 330 EC (pendimetalin) – primjena u grašku, mrkvi, salati za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em) u količini 3,6 – 6,0 l/ha.  Utrošak vode: 400 l/ha

STOMP AQUA (pendimetalin) – primjena u mrkvi za suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih  i širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) u količini 2,0 – 2,5 l/ha. Utrošak vode: 200-600 l/ha.

Primjena u grašku prije sjetve uz inkorporaciju u količini 2,0 – 2,5 l/ha ili nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) u količini 2,5-3,0 l/ha. Utrošak vode: 200-600 l/ha.

U zelenoj salati, primjenjuje se prije presađivanja kulture uz inkorporaciju u količini 2,5 – 3,0 l/ha. Utrošak vode: 200-600 l/ha.

KERB 50 W (propizamid)- primjena u zelenoj salati, endiviji i radiču za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova u količini 1,75-3,0 kg/ha. Primjenjivati na dobro pripremljeno tlo prije sjetve (pre-sow) uz obvezno unošenje sredstva u tlo (inkorporaciju) ili nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) ili odmah nakon presađivanja. Uz utrošak vode od 300-600 l/ha.

DUAL GOLD 960 EC, EFICA 960 EC (S-metolaklor) – primjena u cikli i grašku za suzbijanje travnih i širokolisnih korova, nakon sjetve prije nicanja u količini 1,25-1,4 l/ha uz utrošak 200-300 l vode na hektar.

FILON 80 EC (prosulfokarb) primjena u mrkvi i celeru korijenašu za suzbijanje travnih i širokolisnih korova. Primjena rano poslije nicanja (post-em), a najkasnije do pojave četvrtog pravog lista (BBCH 14) u količini od 3-5 l/ha. Utrošak vode iznosi 300-400 l/ha.

BETANAL EXPERT (desmedifam) –  primjena u cikli za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Primjena  trokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 1 l/ha + 1 l/ha + 1 l/ha. Sredstvo se prvi puta primjenjuje kada cikla ima razvijena 2 prava lista (BBCH 12) i kada se većina korova nalazi u stadiju razvoja kotiledona. razmaci između tretiranja iznose 5-10 dana. Dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 1,3 l/ha + 1,7 l/ha. Prvi puta sredstvo se primjenjuje kada se većina korova i cikla nalaze u stadiju razvoja 2 prava lista (BBCH 12), a drugi puta sredstvo se primjenjuje 5-10 dana nakon prvog tretiranja, a korovi se nalaze u stadiju razvoja 2 lista. Jednokratno u količini 3 l/ha, kada se cikla nalazi u stadiju razvoja 4 prava lista (BBCH 14).  

PYRAMIN WG (kloridazon) – primjena u cikli za suzbijanje širokolisnih korova. Tretiranje se na istoj površini smije obaviti svake treće godine i to: a) prije sjetve u aridnim područjima (s prosječnom godišnjom količinom padalina manje od 750 mm), primjenom u količini od najviše 4 kg/ha uz utrošak vode 100 – 400 l/ha; b) nakon sjetve, a prije nicanja u humidnijim područjima (s prosječnom godišnjom količinom padalina većom od 750 mm), u količini 3 kg/ha na lakšim i srednje teškim tlima, te 3,5-4 kg/ha  na težim i humusom bogatijim tlima. Za suzbijanje travnih korova može se miješati sa sredstvima na osnovi S-metolaklora i dimetenamida-p; c) nakon nicanja tretirati treba sa količinama u dvije (1,5 + 1,5 kg/ha) do tri (1,0 + 1,0 + 1,0 kg/ha)  razdvojene primjene. 

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis