Primjena „Frostbustera“ u zaštiti voćnjaka od pojave mraza

Posljednjih je godina relativno velika učestalost pojave kasnoproljetnih mrazeva u voćnjacima u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske. Prošle godine intenzitet mraza za vrijeme cvatnje voćaka je bio takav da su neki voćari ostali bez cjelokupnog uroda.

U nekim slučajevima posljedice pojave mraza su uzrokovale i veće štete, tj. stradala su cijela stabla.

Razina štete na cvjetovima ovisno o negativnim temperaturama

Razina štete (%) Kruška (°C) Jabuka (°C)
10 -2,7 -2,1
50 -3,2 -3,0
100 -4,0 -3,3

Uglavnom se javlja radijacijska vrsta mraza. Zemlja se ponaša kao tamno tijelo i za vedrih i tihih noći gubi toplinu uslijed radijacije, topao zrak se uzdiže, a hladan spušta i nastupi smrzavanje. Biljke također brže gube toplinu te njihova temperatura biva niža od okolnog zraka i tada nastupa smrzavanje biljnog tkiva.

„Frostbuster“ je priključni stroj koji se najčešće koristi u zaštiti voćnjaka od pojave mraza. Glavni dijelovi stroja su ventilator i plamenik. Ventilator uzima zagrijani zrak od plamenika i disperzira ga u razini s tlom u nasadu. Maksimalna disperzija toplog zraka je 75 metara s lijeve i desne strane stroja. Ventilator dobiva pogon od traktora putem kardanskog vratila (540 o/min) minimalne snage motora od 40 kW (54 KS). Potrošnja plina (propan) iznosi 30 – 45 kg na sat.

Zagrijani zrak koji izlazi iz „Frostbustera“ ima temperaturu 80–100°C. Na razmaku od 1 m od stroja je temperatura oko 20°C. Dakle, nema opasnosti od oštećivanja biljaka. Topli zrak se nakon izlaza iz stroja penje na oko 10 metara visine. Za smanjenje radijacije vrlo je važno da stroj počinje raditi na +0,5 °C. Tada je prilikom korištenja stroja moguće prosječno povećanje temperature između 3 i 6°C.

Prije rada sa strojem potrebno je isplanirati i označiti put kojim se vozi sa strojem. Razmak između prohoda strojem ne smije biti veći od 140 metara, on je obično 70 – 60 metara. Radna brzina stroja može biti i do 8 km/h, a stroj se mora vratiti na početnu točku svakih 8-10 minuta ovisno o vrijednosti negativnih temperatura. Praktična iskustva ukazuju da stroj dostiže svoj optimum nakon 1 sata rada.

U svakom prohodu stroja kroz nasad temperatura zraka se postepeno povećava. To povišenje traje nekoliko minuta, a nakon toga temperatura opet postepeno pada. Posljedica toga je da temperatura nekad padne i ispod 0 °C, no bez obzira na to, ako takvo stanje ne traje duže od 10 minuta, na biljci nema štete.

Primjena „Frostbustera“ tijekom cvatnje voćaka osigurava učinkovitu zaštitu od pojave mraza pri temperaturi do – 6°C i to na površini od 8 do 10 hektara.

Prednosti primjene Frostbustera u odnosu na druge načine zaštite od pojave mraza:

– relativno niska nabavna cijena stroja

– niski troškovi primjene

– niski troškovi održavanja

– neškodljiv za okolinu

– manja pojava bolesti u odnosu na zaštitu kišenjem

– jednostavan za uporabu

– kod profitabilnijih kultura je isplativost i na manjim površinama (5 ha)

– pouzdan u radu.

Ivan Krušelj, mag. ing. agr.

Pripremi za ispis