Obavijest proizvođačima jagoda! 27.03.2019.

Do početka cvatnje zaštita jagoda uzgajanih na otvorenom usmjerena je na suzbijanje lisnih pjegavosti (Mycosphaerella fragariae, Diplocarpone earlianum, Gnomoniopsis comari), a tijekom cvatnje traje najosjetljivije je razdoblje za moguće zaraze uzročnikom sive plijesni (Botrytis cinerea) i antraknoze (Colletotrichum spp.), bolesti koja se sve češće javlja na našem području.

Za suzbijanje lisnih pjegavosti i antraknoze u Htvatskoj su registrirani pripravci na osnovi mankozeba (Dithane DG Neotec, Dithene M-45), no oni se smiju primjenjivati do pojave prvih zelenih plodova te ih ne možemo koristiti tijekom najkritičnijeg perioda razvoja antraknoze na plodovima.

Preventivna zaštita od sive plijesni jagode provodi se na početku cvatnje, u punoj cvatnji (50% otvorenih cvjetova), u završetku cvatnje i početku zametanja plodova te u vrijeme početka zriobe, uz nužno pridržavanje propisane karence. Dopuštenje za primjenu na jagodi imaju pripravci: Pyrus 400 SC, Signum, Scala i Teldor SC  (karenca 3 dana), Switch 62,5 WG ( karenca7 dana). Od navedenih pripravaka dobro djelovanje na antraknozu jagode imaju Signum i Switch 62,5 WG.

Pepelnica jagode (Podosphaera aphanis) zbog visoke relativne vlage zraka češće se javlja u zaštićenim prostorima (plastenici, tuneli), a za zaštitu su registrirani pripravci Karathane Gold 350 EC, Ortiva, Pointer, Quadris, Score 250 EC, Zakeo 250 SC, Zaftra AZT 250 SC, Crystal, Zato 50 WG, Stroby WG te neki pripravci na bazi sumpora.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis