BTSF trening u Bariju, Italija

Osposobljavanje je namijenjeno svim zaposlenicima nadležnih tijela država članica uključenih u aktivnosti službene kontrole. Na ovom treningu bili su prisutni polaznici iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Srbije, Sjeverne Makedonije, Njemačke, Francuske, Grčke, Cipra, Mađarske, Španjolske, Portugala, Bugarske, Rumunjske, Danske, Irske i Turske. Trening je bio proveden kroz organizaciju formalnih prezentacija, dnevnih rasprava i radnih skupina.

Opći cilj ovog programa je osposobiti osoblje nadležnih tijela država članica EU-a o održivoj uporabi pesticida, poboljšati razumijevanje koncepta IPM-a i IPM sheme koje se kreću prema razvoju kriterija za procjenu provedbe IPM-a na razini poljoprivrednih gospodarstava.

 Opći sadržaji prilagođeni tim specifičnostima i osobitostima uključeni su u trodnevni tečaj:

• pravni okvir – zahtjevi

• države članice su usporedile provedbu, strategije i mjere, razmjenu znanja, najbolje prakse

• integrirana načela, prakse i metode upravljanja štetnim organizmima

• pristupi državama članicama, razmjena znanja i najbolje prakse

• integrirani sustavi za suzbijanje štetnih organizama i metode kontrole za određenu relevantnu kulturu / skupinu sukladno smjernicama IPM

• integrirana procjena upravljanja štetnim organizmima na razini poljoprivrednog gospodarstva: postupci, postupci inspekcije, kontrolni popisi

 

Prvi dan otvoren je seminar te su teme bile pravni zahtjevi. Tijekom drugog dana obrađeni su pravni zahtjevi, opća načela IPM-a, IPM-sheme specifične za biljke, procjena IPM-a na razini poljoprivrednih gospodarstava. Treći dan bio je terenski posjet farmi Di Stasi u Lavello na kojoj se proizvode različite vrste povrća i voća.  U sklopu posjeta obišli smo oranice na kojima se nalazila cvjetača i napravili procjenu IPM-a na razini poljoprivrednih gospodarstava. Posljednji dan  napravljen je sažetak i donijeti su zaključci s ovog treninga.

 

Petra Pozder, mag.ing.fitomedicine
Marina Kršić, mag.ing.agr.
Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine

Pripremi za ispis