Obavijest proizvođačima nasada jabuke i kruške 20.03.2019.

Od prethodne preporuke prevladavalo je kišovito vrijeme što je pogodovalo stvaranju zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis). U idućim danima prognostičari najavljuju porast temperature te se upozoravaju voćari da izvrše preventivno tretiranje protiv krastavosti jabuka jednim od slijedećih pripravaka: Delan 700 WDG, Delan pro (aktivna tvar ditianon), Chromodin S-65 pripravak na osnovi dodina.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlaže se primjena pripravaka na osnovi sumpora ili pripravak Nimrod 25 EC. Primjena Nimroda 25 EC ne preporuča se tijekom cvatnje kao ni njegovo mješanje sa propinebom, mankozebom ili metiramom.

U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus) može se primijeniti insekticid Pyxal ili Brai desetak dana prije cvatnje.

U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza s jabučnom krvavom uši, (Eriosoma lanigerum) prije početka cvatnje predlažemo primjenu aficida Pirimor 50 WG. Budući da ovaj štetnik prezimljava na korjenovom vratu i korjenovim izdancima, za učinkovitu zaštitu potrebno je rasprskivače prskalica usmjeriti prema tim dijelovima stabla.

U voćnjacima gdje su ranijih godina zabilježene štete od potkornjaka (Scolytidae), za smanjenje populacije ovog štetnika mogu se postavljati crvene ljepljive ploče i bočice s etilnim alkoholom.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Pripremi za ispis