Obavijest proizvođačima zimskog i proljetnog luka! 19.03.2019.

Prije jedanaest dana (8.3. o.g.) upućena je preporuka proizvođačima luka, poriluka i češnjaka o preventivnim mjerama zaštite usjeva. Razlikujemo uzgoj luka kratkog i dugog dana (zimski i proljetni), od koji se obje vrste mogu saditi lučicama ili sijati sjeme! Zbog optimalnih uvjeta temperature i vlažnosti tla, na većini planiranih površina sjetva i/ili sadnja usjeva luka dugog dana (proljetni luk) obavljena je u prvom tjednu mjeseca ožujka o.g.!

Prema najavama meteorologa tijekom jučerašnjeg prijepodneva kiša je padala na svim mjernim lokalitetima u Međimurju: najviše u središnjem (npr. Belica 17,8 mm; Šenkovec 20,5 mm) i zapadnom dijelu Županije uz rijeku Muru (npr. Mursko Središće 18,6 mm; Trnovčak 20,2 mm), dok je nešto manje oborina zabilježeno u istočnom dijelu (npr. Sv.Juraj u Trnju 9,2 mm), te uz rijeku Dravu (npr. Orehovica 11,6 mm; Donja Dubrava 7,0 mm)! Zbog sjevernog su vjetra temperature zraka tijekom jučerašnjeg dana pale s jutarnjih 9°C na večernjih 4°C! Jutros je na lokalitetima uz riječne doline temperatura zraka nešto niže od 3°C!

U narednim danima očekujemo rast temperatura zraka od 11° do 20°C, no nekoliko će jutra vrijednosti moguće biti 0°C!!

Suzbijanja korova u usjevima luka dugog dana (proljetni luk)!

Temperatura tla na dubini 10-ak je u posljednjih sedam dana u rasponu 6,5° do 9,5°C, pa proizvođači usjeva luka dugog dana (proljetni luk) moraju prije nicanja usjeva planirati suzbijanje korova zemljišnim herbicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Naime, proteklih su godina s hrvatskog tržišta povučeni iz primjene neki selektivni herbicidi (npr. oksifluorfen, bromoksinil, linuron) kojima su uspješno naknadno (postem) suzbijani dominantni širokolisni korovi u usjevima luka (npr. Chenpodium, Polygonum, Amaranthus, Ambrosia, Galinsoga i dr.)!

VAŽNO: Selektivnost većine herbicida je značajno manja u usjevima luka uzgajanim iz sjemena, nego pri uzgoju luka iz lučice! Pri uzgoju luka izravno iz sjemena praksa uspješno koristi iskustva višekratne primjene smanjene količine selektivnih herbicida (prilagođeno razvojnom stadiju usjeva), uz smanjeni utrošak škropiva!

Stoga prema dominantnim korovima na parcelama luka, a prema propisanim ograničenjima dopuštenih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) preporučujemo njihovo redovito i višekratno suzbijanje (pre-em i post-em).

Kontrola bolesti i štetnika u usjevima luka kratkog dana (zimski luk)!

Zbog povoljnih uvjeta oborina, vlaženja i temperature zraka tijekom jučerašnjeg dana za razvoj najvažnijih bolesti zimskog luka (Peronospora, Botrytis) opasnost od njihove latentne infekcije je značajna. Pratiti naredne vremenske uvjete i zdravstveno stanje usjeva (simptomi plamenjače u usjevima zimskog luka pronađeni su uz riječne doline još krajem prve dekade mjeseca studenog 2018.!), te u usjevima s mogućom pojavom znakova bolesti provoditi redovito suzbijanje uzročnika plamenjače i plijesni (Peronospora, Botrytis) u zimskom luku dopuštenim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U proteklom smo razdoblju u dva navrata (18.2. i 8.3. o.g.) proizvođače zimskog lukovičastog povrća (luk, poriluk, češnjak) upozoravali da iznadprosječno toplo vremensko razdoblje tijekom veljače i ožujka o.g. pogoduju ranijem aktivnom letu različitih uzročnika "crvljivosti" češnjaka, luka i poriluka: češnjakove muhe (Helomyza lurida) i lukove muhe (Delia antiqua)!

Tržne proizvođače zimskog lukovičastog povrća (zimski luk, poriluk, češnjak) upućujemo na folijarno suzbijanje različitih uzročnika „crvljivosti“ luka primjenom dopuštenih insekticida, uz pridržavanje propisanih ograničenja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Preporučujemo utrošiti nešto više škropiva (400-600 lit./ha), te dodati pomoćna sredstva za poboljšanje učinka pesticida.

Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao "mladi luk" nije dopušteno tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

Usjeve zimskog luka na otvorenim gredicama koji se namjeravaju koristiti kao mladi luk već smo u ranijim smo uputama (18.2. i 8.3. 2019.) preporučili mehanički zaštititi paučinastom folijom od mogućeg napada prve ili prezimljujuće populacije lukove muhe.

U vrtovima uz okućnice za vlastite potrebe gospodarstva zaštitu luka od uzročnika "crvljivosti" svakako preporučujemo provoditi ne-kemijskim mjerama: poštivanjem plodoreda, postavljanjem žutih ljepljivih ploča i prekrivanjem gredica sa zimskim i/ili proljetnim lukom paučinastim folijama u vrijeme leta i odlaganja jaja prve ili prezimljujuće generacije uzročnika "crvljivosti" luka!

Pri uzgoju luka proljetnom sjetvom sjemena najčešće izbjegavamo napad prezimljujuće (prve) generacije lukove muhe jer usjev još nije dovoljno razvijen da ženke odraslih kukaca na isti odlagala jaja, ali proljetni luk iz lučica (od razvoja 2-3 lista) također je u narednom razdoblju vrlo osjetljiv na napad prezimljujuće populacije lukove muhe!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju luka, češnjaka i poriluka obavezno proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se obavezno pridržavati navedenih ograničenja (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca).

Biljne uzorke zimskog lukovičastog povrća sa neželjenim promjenama proizvođači mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis