Obavijest vlasnicima nasada jabuka i krušaka! 18.03.2019.

Zbog neobično toplog razdoblja u proteklih 40-ak dana (u tom je razdoblju očekivana prosječna temperatura zraka za čak +5°C iznad očekivanih mnogogodišnjih vrijednosti) započelo je otvaranje zimskih pupova jabučastog voća (već 10-ak dana na nekim je sortama jabuka vidljiv stadij "mišjih uši"), pa je još prije 12 dana (6.3. 2019.) upućena prva preporuka vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka o potrebama zimskih pregleda nasada na neželjene organizme i mogućim mjerama prve usmjerene zaštite!

U proteklom smo razdoblju kišu u manjim količinama bilježili u popodnevnim i večernjim satima dana 11.3. (0,4-3,8 mm) i 13.3. (0,2-0,4 mm) o.g.! Pritom je vlaženje biljnih organa trajalo cijele noći (14-15 sati), ali u oba slučaja zbog pada temperatura zraka i negativnih vrijednosti (od -1° do -2°C) narednih jutara u Međimurju do današnjeg jutra još nismo bilježili uvjete za prve primarne zaraze uzročnicima krastavosti (Venturia inaequalis, Venturia pyrina).

Naknadno u posljednjih nekoliko dana najviše dnevne temperature dostižu vrijednosti 14°C, pa zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka ove godine do sredine ožujka o.g. u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru iznosi 293,8°C, a u okolici Čakovca vrijednost iznosi 329,6°C!

Pri navedenoj sumi temperatura, ali uz dovoljno oborina i zadržavanje vlage na osjetljivom biljnom tkivu, u narednom razdoblju očekujemo mogući početak oslobađanja prvih askospora iz zimskih plodišta uzročnika krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina) na otpalom i zaraženom prošlogodišnjem lišću.

VAŽNO: Moguće su oborine najavljene tijekom današnjeg dana, ali uz sjeverni vjetar i pad dnevnih temperatura uz očekivane vrijednosti od 5° do 6°C vlaženje osjetljivih zelenih voćnih organa mora trajati barem 22-25 sati da bi uvjeti za laganu primarnu zarazu uzročnikom krastavosti (Venturia) bili ostvareni!

Nakon završetka zimske rezidbe, u prvim mjerama usmjerene zaštite vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka preporučujemo par dana prije najavljenih oborina tijekom kojih očekujemo primarne zaraze uzročnicima krastavosti obaviti preventivnu zaštitu dopuštenim bakarnim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (osim suzbijanja krastavosti bakarni pripravci su u nasadima jabučastog voća značajni zbog preventivne zaštite karantenske bakterijske paležiErwinia amyloflora i drugih bolesti drva). Uz ostala ograničenja, u integriranoj je proizvodnji jabučastog voća tijekom sezone dopušteno primijeniti 3-4 kg djelatne tvari bakra/ha, a u ekološkoj proizvodnji 6-8 kg djelatne tvari bakra/ha.

U narednim danima preporučujemo redovito pratiti moguću pojavu prvih simptoma pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha) iz zaraženih pupova, naročito na osjetljivim sortama (npr. Idared i Jonagold). Jaču pojavu ove bolesti očekujemo u nasadima jabuka gdje je zbog proljetnog smrzavanja 2016. i 2017. tijekom ljeta provedena reducirajuća zaštita! Budući protekle zime 2018./19. u Međimurju najniže temperature zraka nisu padale ispod vrijednosti -5°C (najhladnije je bilo 26.1. 2019.) , očekujemo jači potencijal pepelnice (Podosphaera leucotricha) iz inficiranih pupova, pa do početka cvatnje preporučujemo planirati mjere usmjerene zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Nasade preporučujemo redovito pregledavati na prezimljujuće populacije najčešćih fizioloških štetnika: štitastih uši (Quadraspidiotus, Diaspidiotus, Epidiaspis) i lisnih uši (Aphidae), te zimskih jaja i prvih pokretnih oblika crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (vidi Tablicu 1.). U nekim se nasadima krajem ljeta i početkom jeseni protekle 2018. ponovno prekomjerno množila krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum), a voćnjaci u zapadnom dijelu Županije locirani uz šume u narednom su razdoblju ugroženi su od jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum) (ali samo u nasadima s manjim rodnim potencijalom)!

Pri sumnjama na pojavu karantenske kalifornijske štitaste uši postupiti sukladno "Pravilniku o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja kalifornijske štitaste uši – Quadraspidiotus perniciosus Comst." (NN 17/09) od 27. siječnja 2009. godine.

Prema stvarnoj potrebi, a ovisno o vrsti i kritičnim populacijama neželjenog organizma navedenih u Tablici 1., u mjerama usmjerene zaštite plantažnih nasada jabuka moguće je u narednom razdoblju planirati primjenu nekog od dopuštenih pripravaka za njihovo suzbijanje (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Tablica 1. Drugi pregled jabučastog voća na ekonomski značajnije neželjene organizme do cvatnje (fitofagne grinje, štetni kukci):

Neželjeni organizam

Mjesto kontrole (biljni organ)

Stadij neželjenog organizma

Kritični broj

Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

Mladi listići (D1-E-F)

početak pojave pokretnih stadija

2 grinje/list

Cvjetojed

(Anthonomus pommorum)

Cvjetni pup (C-E-F)

imago, jaja u cvjetnom pupu

15-30 % oštećenih cvjetnih pupova (odložena jaja)

Jabučna zelena uš (Aphis pomi)

D1

ličinke

8 % napadnutih grančica

Pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)

C1

ličinke

1-3 % napadnutih grančica

Savijači pupova (Spilonota, Hedya)

Pupovi B-E

gusjenice L1

10-15 gusjenica/100 pupova

Savijači kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Archips)

Otvoreni pup C-D-E

gusjenice L1, L2, L3

1-2 gusjenice/100 pupova

Gusjenice grbice

(Operophtera)

Otvoreni pup D-E

jajno leglo, gusjenica

10 gusjenica/100 pupova

VAŽNO: od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

U plantažnim nasadima krušaka, ali također u manjim mješovitim nasadima uz okućnice ili vikendice u prvim mjerama zaštite valja planirati i usmjereno suzbijanje obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Početkom pupanja pratimo brojnost prezimljujućih odraslih oblika kruškine buhe. Ako metodom udaraca gumenom palicom pri 100 udaraca ulovimo 100-150 odraslih buha, smatra se njihovo suzbijanje opravdanim već nakon otvaranja zimskih pupova dopuštenim kemijskim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Lokalno se na kruškama pojavljuje i kruškina grinja (Eriophyes piri).

Ponavljamo upozorenje od prethodne preporuke da u danima kada temperature zraka nekoliko dana budu veće od 15°C, već u stadiju "mišjih uši" jabuke preporučujemo  preventivno postavljanje mamaca za smanjenje populacije potkornjaka (npr. voćni sipac – Xyleborus) u obliku crvenih ljepljivih ploča i otopine etilnog alkohola, naročito u nasadima jabuke koji su bili u proteklim sezonama oštećeni tučom, suviškom ili nedostatkom vode, te niskim ili visokim temperaturama zraka!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis