1

Obavijest maslinarima! 15.03.2019.

U prošloj godini mnogi maslinici u priobalnom djelu  Splitsko-dalmatinske županije pretrpjeli su velika oštećenja od niskih temperatura tijekom veljače i ožujka. Na takvim oslabljenim i oštećenim stablima maslina došlo je do jako velike zaraze s bakterijskim rakom (Pseudomonas syringae pv. savastanoi).

U cilju smanjenja prisutnosti raka masline, potrebno je uporno i strpljivo provoditi kombinirane mjere zaštite više godina (agrotehničke, mehaničke i kemijske) a koje uključuju :

  • dezinfekciju alata, redovitu rezidbu maslina po suhom vremenu, iznošenje zaraženih grana iz maslinika i njihovo spaljivanje. Kao najvažnije izdvajamo provođenje mjera zaštite pripravcima na osnovi bakra neposredno nakon rezidbe (u roku od 24 sata).

U praksi su najbolji rezultati postignuti u maslinicima koji su provodili zaštitu parcijalno, tj. masline koje se oreže taj dan se i tretiraju sredstvima na osnovi bakra (jedini registirani pripravak za rak masline u RH je Neoram WG).

U maslinicima koji nisu pretrpjeli značajnija oštećena od mraza te na kojima nisu vidljivi simptomi zaraze paunovim okom upućujemo na redovito provođenje proljetne zaštite od uzročnika gljivične bolesti paunovog oka pripravcima na osnovi bakra ( Cuprablau Z, Nordox 75 WG, Neoram WG, Cupra, Copper key flow, Codimur SC). U maslinicima u kojima su vidljivi simptomi paunovog oka, koji se nalaze u udolinama na slabo prozračnim terenima dati prednost pripravcima Nativo 75 WG ili Stroby WG.

Pripravke koristiti po mirnom vremenu  prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.