Obavijest proizvođačima jagoda! 07.03.2019.

Sunčani i topli dani koji nas prate trenutak su koji koristimo za čišćenje i zaštitu nasada jagoda od štetnih organizama, kako bi se jagode pripremile za period vegetacije. Počinjemo čišćenjem nasada u kojem je potrebno ukloniti sve odumrle listove i njihove ostatke, kako bi se osigurala bolja prozračnost grma. Takvim načinom utječemo da nakon kiše, voda koja ostaje na listovima, brže se suši te se smanjuje mogućnost infekcije uzročnicima bolesti.

Nakon čišćenja potrebno je provesti preventivnu zaštitu nasada od infekcije uzročnicima gljivičnih bolesti, nekim od pripravaka na bazi bakra Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprablau – Z.

Navedeni pripravci pogodni su i u ekološkoj proizvodnji.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

Ivana Češek, mag.ing.agr.
e-mail:Ivana.Cesek@mps.hr