Obavijest proizvođačima ozimih žitarica 28.02.2019.

Visoke temperature tijekom veljače dovele su do bržeg porasta ozimih žitarica i korova. U ozimim usjevima može se započeti sa zaštitom od korova. Izabrati herbicid ovisno o vrsti žitarice, vrsti korova, te fenofazi razvoja žitarice.

ARRAT (dikamba,tritosurfuron)- jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica i ječam; od početka do kraja busanja ZKC/BBCH skala 21-30; 0,1-0,2 kg/ha

AXIAL 5 EC (pinoksaden)– uskolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; primjenjuje se od dva lista do najkasnije pojave zastavica primjenom BBCH 12-39; u količini 0,6-0,8 l/ha.

GRANSTAR75 DF (tribenuron)- jednogodišnji širokolisni korovi i osjak; ozima pšenoraž, ozima raž ; u proljeće u razvojnoj fazi od 2 lista do kraja busanja, BBCH 12-29; 20-25 g/ha

NUANCE (tribenuron)- jednogodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam, ozima  zob; ozima raž; primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara BBCH 13-39; 15 g/ha

TOSCANA, TRIMUR (tribenuron) – jednogodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; primjenjuje se u stadiju razvoja 3 lista pa do kraja busanja kulture (BBCH 13-29) u količini 10 – 20 g/ha. 

TRAILER (tribenuron) –j. širokolisni korovi; ozima pšenica, ozima pšenoraž, ozimi pir, ozimi ječam, ozima zob, ozima raž, BBCH do 39 u proljeće od tri lista do do pojave zastavice; 20g/ha

GRODYL( amidosulfuron) –jednogodišnji širokolisni korovi; ozimi pir; od stadija razvoja 3 lista kulture do pojave zastavice BBCH 13-37

HUSSAR OD (oksasulfuron)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji uskolisni;  ozima pšenica, ozimi  ječam; BBCH 13-37 od početka busanja do početka razvoja zastavice

SEKATOR OD (oksasulfuron)-jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;  ozima pšenica, ozimi ječam BBCH 21-32, od početka busanja do drugog koljenca; 0,1 l/ha

ALISTER GRANDE* (jodsulfuron) –j. uskolisni i širokolisni korovi; ozima pšenica, ozima pšenoraž;  primjena do kraja busanja; BBCH 12-14, 1,0 l/ha

ALISTER NEW (jodsulfuron)- jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi; ozima pšenica;  od tri razvijena lista do završetka busanja BBCH 13-29; 1 l/ha

ATLANTIS STAR (jodsulfuron) – jednogodišnji širokolisni i travni korovi; ozima pšenica, ozima pšenoraž;  primijeniti u proljeće od stadija početka busanja do 2. koljenca BBCH 20-32; 0,33 kg/ha

BIATHLON 4D (tritosulfuron) – jednogodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; primjenjuje u količini 40-70 g/ha od stadija razvijena 3 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice BBCH 13-39

ACCURATE 200 WG (metsulfuron- metil)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi  ječam; u stadiju razvoja od 3 lista) do pojave jezičca zadnjeg lista – zastavičara BBCH 12-39; 30 g/ha

LANCELOT 450 WG (florasulam)– jednogodišnji i višeg. širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; od početka busanja do drugog koljenca BBCH 12-32; 33 g/ha

MUSTANG (florasulam)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi  ječam; od početka busanja do vidljivog prvog koljenca BBCH 21-31; 0,4-0,6 l/ha

PALLAS 75 WG (piroksulam) – jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi; ozima pšenica, ozima raž, ozima pšenoraž, primjenjuje se u stadijima razvoja od 2 lista u jesen do drugog koljenca kulture u proljeće BBCH 12-32; 0,25 kg/ha

TORNADO FORTE (klortoluron)– jednogodišnji travni i širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; od 3 lista do kraja busanja žitarica BBCH 13-29 u količini 1,25 l/ha. 

DEHERBAN A EXTRA (2,4 D)- jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;  ozima pšenica, ozimi ječam; primjenom od sredine busanja pa do početka vlatanja BBCH 25-30; 1,0-1,2 l/ha

DICOPUR MAX (2,4 D)– jednogodišnji i višegodišnji  širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam, ozima pšenoraž, ozima raž; primjenjuje od fenofaze kraja busanja do razvoja drugog koljenca BBCH 29-32; 0,7 l/ha

ESTERON EXTRA 600 EC (2,4 D)– jednogodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; od sredine busanja do početka vlatanja  BBCH 25-30; 0,8 l/ha

DICOPUR TOP 464 SL (2,4D) – jednogodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; od stadija razvoja 4 lista do kraja busanja kulture BBCH 14-29; 0,8-1 l/ha

DUPLOSAN DP, OPTICA TRI (diklorprop- P)–jednogodišnji širokolisni korovi;  ozima  pšenica, ozimi ječam; od sredine busanja do pojave prvog koljenca BBCH 25-31; 1,5-2 l/ha

LONTREL 300, CLAP 300, BOSS, LONTRAX (klopiralid)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;  ozima  pšenica, ozimi ječam; od stadija punog busanja pa do pojave drugog koljenca BBCH 25-32; 300 ml/ha

LONTREL 72 (klopiralid) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;  ozima  pšenica, ozimi  ječam, ozima raž, ozima zob, ozima pšenoraž, ozimi pir; od početka busanja do pojave lista zastavice (BBCH 21-39); 110-140 g/ha

STARANE 250, PLUSS, TOMIGAN 250 EC, FLUXYR 200 EC, PATROL 200, STARLINE (fluroksipir)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; ozime  pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž; BBCH 13-39; 0,6-0,8 l/ha

VEGA (fluroksipir)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi  ječam; od početka busanja do pojave drugog koljenca  BBCH 21-32; 1-1,5 l/ha

REGULATORI RASTA

MODDUS 250 (trineksapak etilni ester) – sprječava polijeganje žitarica, ozima pšenica, ozima pšenoraž, ozima raž, ozimi ječam; nakon pojave prvog koljenca pa do pojave zastavice  BBCH 13-37; 0,4-0,5 l/ha

MODDUS EVO (trineksapak) –za smanjivanje visine stabljike i sprječavanje polijeganja, primjena između sredine busanja (BBCH 25) i faze razvijenog lista zastavičara (zastavičar potpuno odmotan, jezičac jedva vidljiv – BBCH 39); 0,5 l/ha

CYCOCEL 750 (klormekvat klorid)– usporava rast, ozime pšenica, ječam,  raž, zob

Detaljni podaci o navedenim herbicidima i regulatorima rasta mogu  se pregledati u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web stranici: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/, te se prilikom primjene pridržavati svih navedenih uputa.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: mirna.ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis