Obavijest proizvođačima ozimih žitarica! 28.02.2019.

Tijekom narednih dana najavljen je porast dnevnih temperatura te će to potaknuti intenzivan rast žitarica ali i korova. Suzbijanje korova treba provesti kada se razviju prvi listovi pa do kraja busanja. Obzirom na rok sjetve i izboru sjemena nisu svi usjevi u istom stadiju razvoja, stoga prije suzbijanja korova pregledajte usjeve i točno odredite stadij  razvoja biljaka  kako bi se suzbijanje korova obavilo u optimalnom razvojnom stadiju.

Herbicide koje možete koristiti za suzbijanje ovih korova pogledajte u tablici:

Aktivna tvar

Naziv sredstva

Kultura

Razdoblje primjene

Vrsta korova

 

Pinoksaden

 

Axial 50 EC

 

pšenica, Ječam

od dva lista do najkasnije pojave zastavica (BBCH 12-39)

 

Jednogodišnju uskolisni korovi

 

 

 

 

Tribenuron

 

Nuance

 

 

 

 

 

Trimur

Toscana

 

pšenica, ječam, zob, raž

 

 

 

 

pšenica, ječam

od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara(BBCH 13-39)

 

od 3 lista pa do kraja busanja kulture (BBCH 13-29)

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

 

 

 

 

Jodsulfuron

 

Hussar OD

 

 

 

 

 

 

Sekator OD

 

Pšenica, ječam, raž, pšenoraž

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

od početka busanja do početka razvoja zastavice (BBCH 13 do 37)

 

od početka busanja do razvijenog drugog koljenca (BBCH 21-32)

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

 

 

 

Florasulam

 

 

Lancelot 450 WG

 

 

 

 

 

 

Mustang

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

 

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

 

početka busanja do drugog koljenca (BBCH 12-32)

 

 

 

od početka busanja do

vidljivog prvog koljenca žitarica(21-31 po ZCK skali)

 

 

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

 

 

 

 

 

Florasulam+ Tritosulfuron

 

Biathlon 4D

 

Pšenica, ječam

3 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 13-39).

Jednogodišnji širokolisni korovi

+ broćika (priljepača)

 

 

 

Fluroksipir+ Klopiralid

 

 

 

Vega

 

 

 

Pšenica, ječam

 

rasta od početka busanja do pojave drugog koljenca (21 – 32 prema ZCK skali

 

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klopiralid

 

 

Boss

 

 

 

 

 

 

Clap300 SL

 

 

 

 

 

 

 

Lontrel 300

 

 

Pšenica, ječam

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

 

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

od fenofaze punog busanja pa do drugog koljenca kulture (25 – 32 prema ZCK skali)

 

od fenofaze punog busanja pa sve do pojave drugog koljenca usjeva (25 – 32 prema ZCK skali)

 

 

od stadija punog busanja pa do pojave drugog koljenca kulture (25 – 32 prema ZCK skali)

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

 

 

2,4-D

 

 

Deherban A extra

 

 

Pšenica, ječam

 

od sredine busanja do početka vlatanja (BBCH 25-30)

Jednogodišnji širokolisni korovi i neki višegodišnji širokolisni korovi

Suzbijanje korova provodite za mirnog  vremena  kada nema vjetra kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne  kulture.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr
andrea.v-pofuk@mps.hr