Obavijest proizvođačima ozimih žitarica ! 26.02.2019.

Krajem zime 2018./2019. kondicija ozimih žitarica je vrlo različita, ovisna o roku sjetve, izboru sorte i količine sjemena, provedenoj osnovnoj gnojidbi i tipu zemljišta, odnosno njegovoj kemijskoj reakciji ili pH vrijednosti. Mjesec studeni 2018. bio je iznadprosječno topli i vlažan (vidi Tablicu 1.), pa je većina ozimih žitarica posijanih u optimalnim rokovima u zimskom razdoblju dobre kondicije i optimalnog sklopa. Mjesec prosinac 2018. i siječanj 2019. bili su nešto topliji od prosjeka, ali ne previše mokri. Proteklu zimu su obilježile i izmjene iznadprosječno toplijih sa nešto hladnijim razdobljima. U tri zimska mjeseca (vidi Tablicu 1.) u središnjem je dijelu Županije zabilježeno 123,2 mm oborina, a višegodišnja očekivanja su u navedenom razdoblju 157,2 mm, dok su mjesečne temperature zraka tada bile od 0,6° do 2,1°C iznad prosječnih vrijednosti! Na nekim poljima vidljivi su znakovi nedostatka hranjiva, pa je potrebno planirati i provoditi prve prihrane. No, u drugoj polovici veljače o.g. (odnosno zadnjih desetak dana) bilježimo tek manje količine oborina (dana 21./22. veljače o.g. na većini mjernih mjesta od 1,6 mm do 4,2 mm).

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature i oborine tijekom proteklog zimskog razdoblja 2018./2019. godine u središnjem dijelu Međimurja:

Razdoblje i vrijednosti

studeni 2018.

prosinac 2018.

siječanj 2019.

Temp.

Oborine

Temp.

Oborine

Temp.

Oborine

2018./2019.

6,3°C

81,4 mm

2,1°C

12,0 mm

0,7°C

29,8 mm

Prosjek

4,2°C

72,7 mm

0,9°C

53,9 mm

0,1°C

30,6 mm

Razlika (±)

+2,1°C

+8,7 mm

+1,2°C

-41,9 mm

+0,6°C

-0,8 mm

Stoga krajem zime – početkom proljeća u pravilu preporučujemo obaviti prve prihrane usjeva manjim količinama pojedinačnih dušičnih gnojiva, naročito u usjevima slabije kondicije i koji pokazuju znakove lokalnog žućenja (prije prvij najavljenih oborina)!

Također, tijekom zimskih se mjeseci bez obzira na meteorološke uvjete dobro razvijaju pojedine vrste neželjenih biljaka ili korova u ozimim usjevima.

Procjenu potrebe suzbijanja korova u ozimim žitaricama u dva navrata – već ujesen i rano u proljeće (ili krajem zime)!

Dominantni zimski korovi u žitaricama su mak, mrtva kopriva, čestoslavica, potočnica, broć, dvornici, divlja repica, gorušica, mišjakinja, kamilica, jarmen, rusomača, te trave obična slakoperka, mišji repak vrste roda Bromus, Poa i drugi. Njihovo suzbijanje ne preporučujemo provoditi na poljima gdje su usjevi loše kondicije, odnosno dok se ozima pšenica nakon prve prihrane ne oporavi od nedostatka hranjiva i bude u stadiju završetka busanja ili početkom vlatanja! Krajem busanja su još uvijek optimalni rokovi suzbijanja dominantne korovne trave u ozimoj pšenici na području Međimurja – obične slakoperke ili pahovke (Apera spica venti), te drugih zimskih (bienalnih) korova koji rastu iz sjemena.

Na hrvatskom je tržištu za suzbijanje navedenih korova registriran zadovoljavajući broj herbicida.

Najviše dnevne temperature u narednih tjedan dana očekujemo u rasponu 11° do 19°C, a najniže jutarnje u rasponu 2° do 6°C! Ovisno o dominantnim korovima na parcelama i razvojnom stadiju ozimih žitarica, u narednom razdoblju u danima bez vjetra preporučujemo primjenu jednog od dopuštenih herbicida za suzbijanje korova u ozimim žitaricama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Ova uputa ne vrijedi za proizvođače koji su korove u ozimim žitaricama suzbijali već krajem jeseni 2018. godine!

Primjena herbicida krajem zime – rano u proljeće obavlja se u razvojnom stadiju usjeva BBCH 21-30, uz mogućnost korektive aplikacije do faze BBCH 32!

Manji broj herbicida selektivan je nakon busanja žitarica (npr. do stadija dva koljenca mogu se koristiti pripravci koji sadrže klopiralid, fluroksipir, amidosulfuron, fenaksapropetil)!

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Voditi računa o selektivnosti herbicida u ozimim žitaricama, odnosno u uputama provjeriti u kojem je razvojnom stadiju dopuštena primjena pojedine djelatne tvari (trgovačkog pripravka)!

Premda vremenski uvjeti zabilježeni tijekom većeg dijela zime 2018./19. zbog manje oborina od očekivanih količina nisu bili optimalni ranijem razvoju bolesti ozimih žitarica (npr. Puccinia, Septoria i dr.), uz riječne doline Mure i Drave zbog dugotrajnog zadržavanja vlage (rosa) preporučujemo redovito provjeravati zdravstveno stanje usjeva! Količina i raspored oborina u narednom će razdoblju najviše utjecati na jači ili slabiji razvoj većine uzročnika bolesti ozimih žitarica.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis