Obavijest proizvođačima koštičavog voća i bajama 22.02.2019.

Savjetujemo proizvođačima da u nasadima koštičavog voća (breskva, nektarina, marelica, trešnja, višnja, šljiva) te bajama provedu prvu preventivnu zaštitu pripravcima na osnovi bakra.

Ovim tretiranjem vrši se zaštita protiv uzročnika kovrčavosti lista (Taphrina deformans), paleži cvjetova i rodnih mladica (Monilinia laxa), šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla), kozičavosti lišća trešanja i višnje (Blumeriella jaapii) i rogača šljive (Taphrina pruni).

Prije obavljanja zaštite potrebno je ukloniti sve bolesne i oštećene grančice ili grane te odstraniti mumificirane plodove unutar krošnje te ih uništiti spaljivanjem ili zakopavanjem.

Pripravke na osnovi bakra potrebno je primijeniti u vrijeme bubrenja pupova, jer u kasnijim primjenama nakon otvaranja pupova moguća je pojava fitotoksičnosti.

Tretiranje provesti za mirna vremena iznad 5ºC  uz obilan utrošak škropiva, važno je  voćke „okupati“ sa svih strana, jer uzročnici bolesti i štetnika prezimljuju na kori, pukotinama i ljuskicama pupova.

Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka : Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprablau Z, Champion , Cuprocaffaro 50 WP, Bordoška juha Caffaro, Bordoška juha Manica i dr. kojima se može dodati pripravak na osnovi mineralnog ulja : Bijelo ulje EC, Mineralno svijetlo ulje EC i dr. za zaštitu od prezimljujućih štetnika (jaja lisnih uši, štitastih uši, crvenog pauka, štetnih grinja) ili koristiti već gotove kombinacije ( Crveno ulje, Modro ulje ili Red Fox).

Izbor sredstva za zaštitu bilja  vršiti prema važećim dozvolama i registracijama koji se vode u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na adresi : http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Nakon primjene sredstva za zaštitu bilja popuniti evidencijske liste o uporabi SZB te praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Pripremi za ispis